Praca w urzędzie (573)




Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.
 
Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl .
 
Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować może odrzuceniem oferty z powodów braków formalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 077/PRIII/012/IX/2016
 • Data ważności 03.10.2016
 • Data ogłoszenia 23.09.2016

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 076/FMVI/003/IX/2016
 • Data ważności 29.09.2016
 • Data ogłoszenia 19.09.2016

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 074/IFI/007/IX/2016
 • Data ważności 26.09.2016
 • Data ogłoszenia 15.09.2016

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 073/PRZV/016/IX/2016
 • Data ważności 26.09.2016
 • Data ogłoszenia 15.09.2016

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 072/PRZV/015/IX/2016
 • Data ważności 26.09.2016
 • Data ogłoszenia 15.09.2016

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 071/PRZV/014/IX/2016
 • Data ważności 26.09.2016
 • Data ogłoszenia 15.09.2016
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:




 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego



ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji