Praca w urzędzie (1659)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

28.11.2023 - 08:45
 • Numer naboru 174/KTI/005/XI/2023
 • Data ważności 12.12.2023
 • Data ogłoszenia 28.11.2023
27.11.2023 - 13:32
 • Numer naboru 173/OPPI/009/XI/2023
 • Data ważności 11.12.2023
 • Data ogłoszenia 27.11.2023
10.11.2023 - 14:13
 • Numer naboru 171/FSTI/004/XI/2023
 • Data ważności 24.11.2023
 • Data ogłoszenia 10.11.2023
10.11.2023 - 13:08
 • Numer naboru 170/KMV/022/XI/2023
 • Data ważności 24.11.2023
 • Data ogłoszenia 10.11.2023
09.11.2023 - 13:42
 • Numer naboru 169/FSTI/003/XI/2023
 • Data ważności 23.11.2023
 • Data ogłoszenia 09.11.2023
08.11.2023 - 13:15
 • Numer naboru 168/KMV/021/XI/2023
 • Data ważności 22.11.2023
 • Data ogłoszenia 08.11.2023
07.11.2023 - 12:47
 • Numer naboru 166/SEDII/007/XI/2023
 • Data ważności 21.11.2023
 • Data ogłoszenia 07.11.2023