Praca w urzędzie (1572)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

15.06.2023 - 13:52
 • Numer naboru 087/KUI/002/VI/2023
 • Data ważności 29.06.2023
 • Data ogłoszenia 15.06.2023
12.06.2023 - 12:33
 • Numer naboru 085/PMII/016/VI/2023
 • Data ważności 26.06.2023
 • Data ogłoszenia 12.06.2023
07.06.2023 - 10:08
 • Numer naboru 084/KAVIII/007/VI/2023
 • Data ważności 21.06.2023
 • Data ogłoszenia 07.06.2023
06.06.2023 - 14:43
 • Numer naboru 083/KMI/012/VI/2023
 • Data ważności 20.06.2023
 • Data ogłoszenia 06.06.2023
06.06.2023 - 12:51
 • Numer naboru 082/ASVII/012/VI/2023
 • Data ważności 20.06.2023
 • Data ogłoszenia 06.06.2023
06.06.2023 - 12:10
 • Numer naboru 081/ASVII/011/VI/2023
 • Data ważności 20.06.2023
 • Data ogłoszenia 06.06.2023
16.05.2023 - 08:59
 • Numer naboru 080/PMIII/015/V/2023
 • Data ważności 30.05.2023
 • Data ogłoszenia 16.05.2023
11.05.2023 - 11:56
 • Numer naboru 078/ŚRVI/004/V/2023
 • Data ważności 25.05.2023
 • Data ogłoszenia 11.05.2023