Praca w urzędzie (1123)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

20-05-2021 15:05
 • Numer naboru 043/ŚRIII/008/V/2021
 • Data ważności 04.06.2021
 • Data ogłoszenia 20.05.2021
20-05-2021 14:05
 • Numer naboru 042/ŚRI/007/V/2021
 • Data ważności 04.06.2021
 • Data ogłoszenia 20.05.2021
11-05-2021 13:05
 • Numer naboru 041/KMI/005/V/2021
 • Data ważności 25.05.2021
 • Data ogłoszenia 11.05.2021
11-05-2021 11:05
 • Numer naboru 040/KMI/004/V/2021
 • Data ważności 25.05.2021
 • Data ogłoszenia 11.05.2021
10-05-2021 14:05
 • Numer naboru 039/FMI/003/V/2021
 • Data ważności 24.05.2021
 • Data ogłoszenia 10.05.2021
21-04-2021 14:04
 • Numer naboru 036/PRVII/001/IV/2021
 • Data ważności 05.05.2021
 • Data ogłoszenia 21.04.2021
16-04-2021 13:04
 • Numer naboru 035/ŚRIII/006/IV/2021
 • Data ważności 30.04.2021
 • Data ogłoszenia 16.04.2021
15-04-2021 16:04
 • Numer naboru 034/RRIII/007/IV/2021
 • Data ważności 29.04.2021
 • Data ogłoszenia 15.04.2021