Praca w urzędzie (1475)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

07.12.2022 - 10:09
 • Numer naboru 196/KAI/006/XII/2022
 • Data ważności 21.12.2022
 • Data ogłoszenia 07.12.2022
07.12.2022 - 09:32
 • Numer naboru 195/PMI/046/XII/2022
 • Data ważności 21.12.2022
 • Data ogłoszenia 07.12.2022
06.12.2022 - 15:28
 • Numer naboru 194/KTI/005/XII/2022
 • Data ważności 20.12.2022
 • Data ogłoszenia 06.12.2022
06.12.2022 - 14:36
 • Numer naboru 193/ŚRV/021/XII/2022
 • Data ważności 20.12.2022
 • Data ogłoszenia 06.12.2022
06.12.2022 - 14:09
 • Numer naboru 192/PMII/045/XII/2022
 • Data ważności 20.12.2022
 • Data ogłoszenia 06.12.2022
05.12.2022 - 14:45
 • Numer naboru 191/KAVIII/005/XII/2022
 • Data ważności 19.12.2022
 • Data ogłoszenia 05.12.2022
05.12.2022 - 14:34
 • Numer naboru 190/SEDIII/001/XII/2022
 • Data ważności 19.12.2022
 • Data ogłoszenia 05.12.2022
05.12.2022 - 12:51
 • Numer naboru 189/PRVII/017/XII/2022
 • Data ważności 19.12.2022
 • Data ogłoszenia 05.12.2022
05.12.2022 - 12:00
 • Numer naboru 188/ŚRIII/020/XII/2022
 • Data ważności 19.12.2022
 • Data ogłoszenia 05.12.2022