Praca w urzędzie (1019)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

15-09-2020 13:09
 • Numer naboru 125/OPPVI/011/IX/2020
 • Data ważności 29.09.2020
 • Data ogłoszenia 15.09.2020
10-09-2020 10:09
 • Numer naboru 124/STI/002/IX/2020
 • Data ważności 24.09.2020
 • Data ogłoszenia 10.09.2020
02-09-2020 14:09
 • Numer naboru 123/ASIV/007/IX/2020
 • Data ważności 02.10.2020
 • Data ogłoszenia 02.09.2020
02-09-2020 09:09
 • Numer naboru 122/KMIV/012/IX/2020
 • Data ważności 02.10.2020
 • Data ogłoszenia 02.09.2020
28-08-2020 11:08
 • Numer naboru 121/PMI/022/VIII/2020
 • Data ważności 28.09.2020
 • Data ogłoszenia 28.08.2020
27-08-2020 09:08
 • Numer naboru 120/RPIII/013/VIII/2020
 • Data ważności 28.09.2020
 • Data ogłoszenia 27.08.2020
27-08-2020 09:08
 • Numer naboru 119/OPPVIII/010/VIII/2020
 • Data ważności 28.09.2020
 • Data ogłoszenia 27.08.2020
26-08-2020 15:08
 • Numer naboru 118/FMIX/007/VIII/2020
 • Data ważności 25.09.2020
 • Data ogłoszenia 26.08.2020
25-08-2020 15:08
 • Numer naboru 117/PRVI/008/VIII/2020
 • Data ważności 24.09.2020
 • Data ogłoszenia 25.08.2020