Praca w urzędzie (1475)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

27.12.2022 - 14:02
 • Numer naboru 207/FEŁI/008/XII/2022
 • Data ważności 26.01.2023
 • Data ogłoszenia 27.12.2022
27.12.2022 - 09:44
 • Numer naboru 205/KTI/006/XII/2022
 • Data ważności 26.01.2023
 • Data ogłoszenia 27.12.2022
20.12.2022 - 11:06
 • Numer naboru 204/OPPII/009/XII/2022
 • Data ważności 19.01.2023
 • Data ogłoszenia 20.12.2022
19.12.2022 - 12:46
 • Numer naboru 203/KUIII/006/XII/2022
 • Data ważności 18.01.2023
 • Data ogłoszenia 19.12.2022
19.12.2022 - 12:37
 • Numer naboru 202/FMS/016/XII/2022
 • Data ważności 02.01.2023
 • Data ogłoszenia 19.12.2022
13.12.2022 - 14:05
 • Numer naboru 201/PZIII/006/XII/2022
 • Data ważności 12.01.2023
 • Data ogłoszenia 13.12.2022
13.12.2022 - 12:38
 • Numer naboru 200/KUIII/005/XII/2022
 • Data ważności 12.01.2023
 • Data ogłoszenia 13.12.2022
12.12.2022 - 13:23
 • Numer naboru 199/ASVIII/013/XII/2022
 • Data ważności 11.01.2023
 • Data ogłoszenia 12.12.2022