Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

18.12.2023 - 12:30
 • Numer naboru 182/PRV/010/XII/2023
 • Data ważności 03.01.2024
 • Data ogłoszenia 18.12.2023
18.12.2023 - 11:00
 • Numer naboru 181/KOFEŁVII/012/XII/2023
 • Data ważności 03.01.2024
 • Data ogłoszenia 18.12.2023
15.12.2023 - 13:53
 • Numer naboru 180/FSTII/005/XII/2023
 • Data ważności 29.12.2023
 • Data ogłoszenia 15.12.2023
14.12.2023 - 09:56
 • Numer naboru 179/PM/024/XII/2023
 • Data ważności 27.12.2023
 • Data ogłoszenia 14.12.2023
06.12.2023 - 10:21
 • Numer naboru 178/OPPVII/010/XII/2023
 • Data ważności 20.12.2023
 • Data ogłoszenia 06.12.2023
30.11.2023 - 10:12
 • Numer naboru 177/PRI/009/XI/2023
 • Data ważności 14.12.2023
 • Data ogłoszenia 30.11.2023
28.11.2023 - 08:45
 • Numer naboru 174/KTI/005/XI/2023
 • Data ważności 12.12.2023
 • Data ogłoszenia 28.11.2023
27.11.2023 - 13:32
 • Numer naboru 173/OPPI/009/XI/2023
 • Data ważności 11.12.2023
 • Data ogłoszenia 27.11.2023