Dostawa laptopów

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/42/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

 • Termin wykonania zamówienia *:

  do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Siedziba Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (arkusz ilościowo – techniczny)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  24.11.2023 r. o godz. 1200.

Czytany 518 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  02.11.2023 - 13:41
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 05.12.2023 - 13:52