Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/8/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia od 01.04.2024 - 31.12.2025

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Terytorium Polski

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 2 do Umowy (Formularz Ofertowy)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  27.02.2024 godz. 12:00

Czytany 176 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  06.02.2024 - 09:12
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 26.02.2024 - 11:33