Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 798/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.rozstrzyga dwunasty otwarty konkurs ofert i udziela dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Sportowa wieś PLUS”.

Szczegóły w załączniku.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 576/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku  pn. „Pikniki sportowo - rekreacyjne”.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 197/24 z dnia 19 lutego 2024 r. ogłasza dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Pikniki sportowo - rekreacyjne”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania:

wsparcie

Okres realizacji zadania:

15.05.2024 r. – 30.10.2024 r.

Termin składania ofert:

15.03.2024 r.

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:

www.witkac.pl

Termin dokonania wyboru ofert:

14.05.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs:

150 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:

150 000,00 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów:

20%

 

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym konkursie stanowią kwotę
150 000,00 zł.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.