Uwaga. Zamawiający w dniu 29.07.2022 dokonał zmiany załączników do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do uwzględnienia dokonanej zmiany i złożenia dokumentów uwzgl. zmianę.

Uwaga. Zamawiający w dniu 3.08.2022 dokonał zmiany załącznika do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do uwzględnienia dokonanej zmiany i złożenia dokumentów uwzgl. zmianę.

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert. Wymóg załączenia do oferty oświadczenia (wzór w załączniku nr 2).

Strona 1 z 13