DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5

 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowiska Kierownika

ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ UM

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5

 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Kierownika

ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO, KLINIKI KARDIOLOGII KATEDRY KARDIOLOGII UM,

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Sądowej i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Uzależnień w Centrum Psychiatrycznym  w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Obserwacyjno-Diagnostycznego 2 w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Obserwacyjno-Diagnostycznego 4 w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15

Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 61/63 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi

91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63