Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Bełchatowie

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja w sprawie przeznaczenia środków niewydatkowanych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok

 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr  776/18 z dnia 28 maja 2018 roku, postanowił przeznaczyć środki (23.170,00 złotych) niewydatkowane w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia na 2018 roku, na realizację zadań wyłonionych w trybie pozakonkursowym i uznanych za celowe w szczególności w rodzaju:
  • Rehabilitacja i wsparcie dla osób po zabiegu laryngektomii,
  • Pomoc Psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego,
  • Zagrożenia psychospołeczne wynikające z codziennego użytkowania nowoczesnych technologii – Internetu, przez dzieci i młodzież – szkolenia/konferencje/warsztaty dla rodziców/opiekunów.
Oferty realizacji zadania można przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. al. Piłsudskiego 8/ 90-051 Łódź.

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO uchwałą nr 777/18 z dnia 28 maja 2018 roku rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs
na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs
na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzynął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok.

Wyniki konkursu znajdują się w załaczonej poniżej uchwale Nr 708/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 maja 2018 roku.

   Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Zarzad Wojewodztwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi”.

Treść ogłoszenia w załączeniu
Zarząd Województwa Łódzkiego unieważnia drugi otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs
na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego