Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Kliniki Dermatologii, Dermatologii  Dziecięcej i Onkologicznej UM

Dyrekcja Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza
 
konkurs na stanowisko
 
pielęgniarki oddziałowej 
 • Oddziału Kardiologicznego
 • Oddziału Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej – Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej
 • Oddziału Ginekologii Onkologicznej – Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej UM w Łodzi
 • Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną
 • Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego
 • Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii -  Kliniki Hematologii
 • Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia – Kliniki Chemioterapii Nowotworów
 • Oddziału Brachyterapii
 • Oddziału Medycyny Paliatywnej
 • Oddziału Alergologii i Interny Dziecięcej – Oddziału Klinicznego Interny Dziecięcej i Alergologii
 • Oddziału Pediatrii Zabiegowej. Chirurgii, Otolaryngologii i Urologii Dziecięcej.

Treść ogłoszenia konkursowego znajduje się w załączeniu.

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę” na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Kliniki Dermatologii, Dermatologii  Dziecięcej i Onkologicznej UM

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Reumatologicznego,
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Okulistycznego
w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowiska:
PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH
Oddziału PEDIATRYCZNEGO
Oddziału DERMATOLOGICZNEGO

W załączeniu treść ogłoszenia konkusrowego oraz wzór oświadczenia.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko
NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

W załączeniu treść ogłoszenia konkusrowego oraz wzór oświadczenia.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.