Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ  
w Oddziale Chorób Wewnętrznych Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora Oddziału Nefrologicznego i Chorób Wewnętrznych

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu
ogłasza konkurs
na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA ds. OPIEKI ZDROWOTNEJ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Zgierzu

Listy podmiotów, które zostały wybrane do realizacji usług na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do placówki dydaktycznej i posiadających skierowanie na badania wydane przez placówkę dydaktyczną.

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko 

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ  w Oddziale Chorób Wewnętrznych Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie
 

W załączeniu rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program zapobiegania chorobom układu krążenia”

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowiska

POŁOŻNEJ  i PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH:
 
Oddziału Położniczo - Ginekologicznego
Oddziału Dziecięcego
Oddziału Chorób Wewnętrznych II i Geriatrii
Oddziału Kardiologii
Oddziału Okulistycznego
Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego
Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Zakładu Rehabilitacji