Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Obserwacyjno-Diagnostycznego 4 w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15

Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 61/63 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi

91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  ogłasza konkurs na stanowisko

   Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych A w Szpitalu Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wy­szyńskiego w Sieradzu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wy­szyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych  Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Rozstrzygnięcie czwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „TAŃCE, HULAŃCE, GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA. ZAJECIA LOGORYTMICZNE DLA DZIECI” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego”