Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

24.08.2023 - 09:39
 • Numer naboru 122/KMI/015/VIII/2023
 • Data ważności 25.09.2023
 • Data ogłoszenia 24.08.2023
24.08.2023 - 08:50
 • Numer naboru 121/FMI/005/VIII/2023
 • Data ważności 25.09.2023
 • Data ogłoszenia 24.08.2023
23.08.2023 - 14:42
 • Numer naboru 120/KAVIII/008/VIII/2023
 • Data ważności 22.09.2023
 • Data ogłoszenia 23.08.2023
17.08.2023 - 13:51
 • Numer naboru 119/FEŁX/004/VIII/2023
 • Data ważności 18.09.2023
 • Data ogłoszenia 17.08.2023
16.08.2023 - 12:26
 • Numer naboru 118/KOFEŁVI/006/VIII/2023
 • Data ważności 15.09.2023
 • Data ogłoszenia 16.08.2023
10.08.2023 - 11:32
 • Numer naboru 117/IFIV/001/VIII/2023
 • Data ważności 11.09.2023
 • Data ogłoszenia 10.08.2023
10.08.2023 - 09:12
 • Numer naboru 116/SEDI/002/VIII/2023
 • Data ważności 09.09.2023
 • Data ogłoszenia 10.08.2023
09.08.2023 - 10:31
 • Numer naboru 115/ŚRV/006/VIII/2023
 • Data ważności 08.09.2023
 • Data ogłoszenia 09.08.2023
07.08.2023 - 09:41
 • Numer naboru 113/KUI/004/VIII/2023
 • Data ważności 21.08.2023
 • Data ogłoszenia 07.08.2023