Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

03.08.2023 - 10:28
 • Numer naboru 111/PMIII/019/VIII/2023
 • Data ważności 04.09.2023
 • Data ogłoszenia 03.08.2023
02.08.2023 - 14:12
 • Numer naboru 110/PRV/006/VIII/2023
 • Data ważności 01.09.2023
 • Data ogłoszenia 02.08.2023
02.08.2023 - 12:48
 • Numer naboru 109/PZIII/008/VIII/2023
 • Data ważności 01.09.2023
 • Data ogłoszenia 02.08.2023
13.07.2023 - 09:01
 • Numer naboru 105/KUIII/003/VII/2023
 • Data ważności 27.07.2023
 • Data ogłoszenia 13.07.2023