Praca w urzędzie (1620)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

12.10.2023 - 09:15
 • Numer naboru 155/PMIV/022/X/2023
 • Data ważności 26.10.2023
 • Data ogłoszenia 12.10.2023
10.10.2023 - 10:34
 • Numer naboru 154/PZIII/009/X/2023
 • Data ważności 24.10.2023
 • Data ogłoszenia 10.10.2023
06.10.2023 - 12:28
 • Numer naboru 153/ŚRI/010/X/2023
 • Data ważności 20.10.2023
 • Data ogłoszenia 06.10.2023
04.10.2023 - 14:30
 • Numer naboru 152/KOFEŁVI/010/X/2023
 • Data ważności 03.11.2023
 • Data ogłoszenia 04.10.2023
04.10.2023 - 13:09
 • Numer naboru 151/KUI/005/X/2023
 • Data ważności 18.10.2023
 • Data ogłoszenia 04.10.2023
27.09.2023 - 14:58
 • Numer naboru 150/KOFEŁVII/009/IX/2023
 • Data ważności 11.10.2023
 • Data ogłoszenia 27.09.2023
26.09.2023 - 11:42
 • Numer naboru 147/KOFEŁVII/008/IX/2023
 • Data ważności 10.10.2023
 • Data ogłoszenia 26.09.2023