Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Beata Dróżdż - Przewodnicząca
 2. Alicja Antczak
 3. Włodzimierz Fisiak
 4. Paweł Kowalczyk
 5. Dariusz Rogut
 6. Katarzyna Sadowska
 7. Marlena Sagan
 8. Edyta Strumian
 9. Ewa Wendrowska.

Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa:

 1. Włodzimierz Fisiak - Przewodniczący
 2. Marlena Sagan - Wiceprzewodnicząca
 3. Piotr Adamczyk
 4. Artur Bagieński
 5. Janusz Ciesielski
 6. Paweł Drążczyk
 7. Arkadiusz Gajewski
 8. Andrzej Chowis
 9. Edward Kiedos
 10. Zbigniew Linkowski
 11. Aneta Niedźwiecka
 12. Elżbieta Nawrocka
 13. Anna Rabiega
 14. Dorota Więckowska
 15. Waldemar Wojciechowski
 16. Bożena Ziemniewicz.

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. Ewa Wendrowska - Przewodnicząca
 2. Alicja Antczak - Wiceprzewodnicząca
 3. Marcin Bugajski
 4. Iwona Koperska
 5. Paweł Kowalczyk
 6. Iwona Lewandowska
 7. Elżbieta Nawrocka
 8. Beata Ozga-Flejszer
 9. Katarzyna Sadowska
 10. Edyta Strumian
 11. Paulina Ciepłucha
 12. Dorota Więckowska
 13. Zbigniew Ziemba.
21.11.2018 - 14:27

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:

 1. Arkadiusz Gajewski - Wiceprzewodniczący
 2. Dariusz Rogut
 3. Halina Rosiak
 4. Ewa Wendrowska

Komisja Nauki, Kultury i Sportu:

 1. Dariusz Rogut - Przewodniczący
 2. Iwona Koperska
 3. Iwona Lewandowska
 4. Zbigniew Linkowski
 5. Aneta Niedźwiecka
 6. Anna Rabiega
 7. Halina Rosiak
 8. Zbigniew Ziemba
 9. Bożena Ziemniewicz.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Waldemar Wojciechowski - Przewodniczący
 2. Alicja Antczak
 3. Artur Bagieński
 4. Marcin Bugajski
 5. Andrzej Chowis
 6. Janusz Ciesielski
 7. Edward Kiedos
 8. Paweł Kowalczyk
 9. Aneta Niedźwiecka
 10. Beata Ozga-Flejszer
 11. Marlena Sagan.

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Piotr Adamczyk - Przewodniczący
 2. Halina Rosiak - Wiceprzewodnicząca
 3. Beata Dróżdż
 4. Włodzimierz Fisiak
 5. Arkadiusz Gajewski
 6. Iwona Koperska
 7. Zbigniew Linkowski
 8. Elżbieta Nawrocka
 9. Beata Ozga-Flejszer
 10. Witold Stępień
 11. Edyta Strumian
 12. Waldemar Wojciechowski
 13. Zbigniew Ziemba.

Komisja Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej:

 1. Piotr Adamczyk
 2. Andrzej Chowis
 3. Janusz Ciesielski
 4. Paweł Drążczyk
 5. Edward Kiedos
 6. Bożena Ziemniewicz

Komisja Statutowo-Regulaminowa:

 1. Dorota Więckowska - Przewodnicząca
 2. Beata Dróżdż
 3. Witold Stępień