21.11.2018 - 13:35

Wnioski

21.11.2018 - 13:33

Stanowiska Sejmiku

 

21.11.2018 - 13:26

Zapytania radnych

 

 Sygnatura zapytania Składający Zapytania w sprawie Data zapytania Odpowiedź z dnia
Sygnatura odpowiedzi
 
KSII.0003.2.16.2023 Marek Mazur kwestii związanych z lokalnymi strategiami rozwoju 11.10.2023  24.10.2023  2.16_odp_zapyt
KSII.0003.2.15.2023 Paweł Drążczyk Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej 2.08.2023  16.08.2023  2.15_odp_zapyt
KSII.0003.2.14.2023 Paweł Drążczyk drona, który jest na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - ponowienie 2.08.2023

 16.08.2023

  1.09.2023

 2_14_odp_zapyt
KSII.0003.2.13.2023 Paweł Drążczyk realizacji projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Powietrza." 29.06.2023

 6.07.2023

31.07.2023

 2.13_odp_zapyt
KSII.0003.2.12.2023 Paweł Drążczyk drona, który jest na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 29.06.2023

 6.07.2023

31.07.2023

2.12_odp_zapyt
KSII.0003.2.11.2023 Paweł Drążczyk

wzajemnego honorowania biletów ŁKA i MPK w granicach miasta Łodzi.

19.06.2023

 30.06.2023

 11.07.2023

 2.11_odp_zapyt
KSII.0003.2.10.2023 Paweł Drążczyk danych ilościowych dla poszczególnych oddziałów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 29.05.2023 7.06.2023  2.10_odp_zapyt
KSII.0003.2.9.2023 Paweł Kowalczyk utworzenia nowego programu grantowego, którego środki mogłyby zostać przeznaczone na poprawę oświetlenia na terenach wiejskich z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 13.04.2023

29.05.2023

27.04.2023

 2.9_odp_zapyt
KSII.0003.2.8.2023 Paweł Kowalczyk

wsparcia finansowego na organizacje zgrupowań letnich dla sportowców z terenów wiejskich

13.04.2023

 09.05.2023

 28.04.2023

 2.8_odp_zapyt
KSII.0003.2.7.2023 Paweł Drążczyk nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - ponowienie. 24.03.2023  4.04.2023  2.7_odp_zapyt
KSII.0003.2.6.2023 Paweł Drążczyk nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.03.2023  20.03.2023  2.6._odp_zapyt
KSII.0003.2.5.2023 Paweł Kowalczyk możliwości zaplanowania środków w budżecie Województwa Łódzkiego na oświetlenie dróg na terenach wiejskich 7.03.2023  16.03.2023 2.5_odp_ zapyt
KSII.0003.2.4.2023 Katarzyna Sadowska wydatków na cele promocyjne poniesione przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz jednostki podległe w 2022 roku 3.02.2023

 17.02.2023

22.02.2023

2.4_odp_ zapyt
KSII.0003.2.3.2023 Katarzyna Sadowska umowy sponsorskiej klubu Widzew Łódź S.A. oraz zespołów Akademii Widzewa 3.02.2023

 17.02.2023

 28.02.2023

2.3_odp_ zapyt 
KSII.0003.2.2.2023 Marek Mazur nie udzielenia głosu  w dyskusji przedstawicielom Lokalnych Grup Działania oraz mieszkańcom podczas LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 12.01.2023.r. 31.01.2023 14.02.2023 2.2_odp_ zapyt
KSII.0003.2.1.2023 Paweł Drążczyk udziałów Województwa Łódzkiego w spółkach prawa handlowego 10.01.2023  24.01.2023  2.1_odp_zapyt
KSII.0003.6.4.2022 Paweł Drążczyk RPO 2014-2020 Województwa Łódzkiego – Pabianice 29.11.2022  13.12.2022  6.4_odp_zapyt
KSII.0003.6.3.2022 Paweł Drążczyk RPO 2014-2020 Województwa Łódzkiego 29.11.2022  8.12.2022  6.3_odp_zapyt
 KSII.0003.6.2.2022 Paweł Drążczyk

procedury składania propozycji do budżetu województwa łódzkiego na 2023 rok

13.09.2022  13.09.2022  6.2_odp_zapyt
 KSII.0003.6.1.2022  Paweł Drążczyk możliwości udzielenia wsparcia dla gminy Kiernozia w powiecie łowickim  11.03.2022  21.03.2022  6.1_odp_zapyt
KSII.0003.22.2021 Paweł Drążczyk WPF Województwa Łódzkiego w zakresie dróg wojewódzkich przed zmianami dokonanymi na XXXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 3 listopada 2021 roku 10.11.2021  26.11.2021  22_odp_zapyt
KSII.0003.21.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 18.10.2021  2.11.2021  21_odp_zapyt
KSII.0003.20.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 18.10.2021  2.11.2021  20_odp_zapyt
KSII.0003.19.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 18.10.2021  2.11.2021  19_odp_zapyt
 KSII.0003.18.2021  Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Szpitala Wojewódzkiego im. Prym. Kard. Wyszyńskiego w Sieradzu 18.10.2021  2.11.2021  18_odp_zapyt
KSII.0003.17.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Łodzi 18.10.2021  2.11.2021  17_odp_zapyt
KSII.0003.16.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi 18.10.2021  2.11.2021  16_odp_zapyt
 KSII.0003.15.2021  Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie  18.10.2021  2.11.2021  15_odp_zapyt
 KSII.0003.14.2021  Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  18.10.2021  2.11.2021  14_odp_zapyt
KSII.0003.13.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 18.10.2021  2.11.2021  13_odp_zapyt
KSII.0003.12.2021 Paweł Drążczyk konkursu "Dotacje na kapitał obrotowy" nr RLPD.02.03-IP.02-10-070/20 20.09.2021  27.09.2021  12_odp_zapyt
KSII.0003.11.2021 Paweł Drążczyk przeprowadzonych kontroli pracowników UMWŁ oraz WIOŚ w miejscowości Wola Łaska 71 w zakresie pozwolenia z dnia 19 maja 2015 r. 17.09.2021  27.09.2021  11_odp_zapyt
KSII.0003.10.2021 Paweł Drążczyk Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 29.06.2021  07.07.2021  10_odp_zapyt
KSII.0003.9.2021 Paweł Drążczyk ewaluacji procesu realizacji budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2021 16.04.2021  22.04.2021  9_odp_zapyt
KSII.0003.8.2021 Paweł Drążczyk przebiegu sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI i nr XXX 7.04.2021  14.04.2021  8_odp_zapyt
KSII.0003.7.2021 Paweł Drążczyk terminu przedstawienia dokonanej ewaluacji procesu BO WŁ  2020 23.03.2021  6.04.2021  7_odp_zapyt
KSII.0003.6.2021 Paweł Drążczyk Infrastruktury kolejowej - wykorzystanie środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020 26.02.2021

 9.03.2021

 9.03.2021

 6_odp_zapyt
KSII.0003.5.2020 Paweł Drążczyk Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego 22.12.2020  13.01.2021  5_odp_zapyt
KSII.0003.4.2020 Paweł Drążczyk działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi 12.11.2020  19.11.2020  4_odp_zapyt
KSII.0003.3.2020 Paweł Drążczyk budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 - stan na dzień 30.10.2020 4.11.2020  2.12.2020  3_odp_zapyt
KSII.0003.2.2019 Krzysztof Ciebiada stanu realizacji zadań zgłoszonych przez gminę miejską Pabianice dotyczących: "Zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego w Pabianicach", "Modernizacji infrastruktury komunikacyjnej w Pabianicach", "Budowy ścieżek rowerowych w Pabianicach" 9.01.2019 r. 23.01.2019 r. 2_odp_zapyt.
KSII.0003.1.2019 Krzysztof  Ciebiada pozyskiwania przez gminę miejską Pabianice w latach 2014 - 2018 środków przeznaczonych na walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza 9.01.2019 r. 23.01.2019 r. 1_odp_zapyt.
           
21.11.2018 - 12:56

Dyżury Radnych

RadnyDzieńGodzinaMiejsce
    
BUGAJSKI Marcin

każda środa miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania pod numerem telefonu

42 636 23 11

  Biuro Regionu Łódzkiego Platformy Obywatelskiej ul. Piotrkowska 61 Łódź, tel. 42 636 23 11
CHOWIS Andrzej a) każdy piątek;  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 42 663 30 50
b) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 600 800 235;
c) możliwe jest umówienie spotkań w innych miejscach na terenie województwa łódzkiego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 600 800 235
a) 16.00 - 17.00 a) Wieluń;  ul. Krakowskie Przedmieście 18; Biuro Posła na Sejm RP Pawła Bejdy
b) Łódź; ul. Łąkowa 11; lokal ZW PSL; IV piętro
c) możliwe jest umówienie spotkań w innych miejscach na terenie województwa łódzkiego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 600 800 235
LINKOWSKI Zbigniew

  po wcześniejszym uzgodnieniu 

             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uzgadnianie miejsca i terminu dyżuru: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

 

możliwe jest umówienie spotkań w różnych miejscach na terenie województwa łódzkiego po wcześniejszym uzgodnieniu

                            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                      

MAZUR Marek a) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 600 800 235;
b) możliwe jest umówienie spotkań w innych miejscach na terenie województwa łódzkiego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 600 800 235
  a) Łódź; ul. Łąkowa 11; lokal ZW PSL; IV piętro
b) możliwe jest umówienie spotkań w innych miejscach na terenie województwa łódzkiego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 600 800 235
NIEDŹWIECKA Aneta

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem

509 955 980

 

a) Radomsko; ul.Prymasa Wyszyńskiego 2/6 (siedziba Fundacji Przyjazna Planeta);

b) możliwe jest umówienie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim WŁ oraz

w innym miejscu na terenie powiatów: radomszczańskiego i bełchatowskiego (po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym)

RABIEGA Anna

co drugi piątek miesiąca począwszy od 14 lutego 2020 roku

 

12.30 - 13.30 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; Łódź, al.Piłsudskiego 8; Kancelaria Sejmiku; Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej; p.218
SAGAN Marlena każdy ostatni poniedziałek miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 42 663 30 50 13.00-14.30 Starostwo Powiatowe w Sieradzu; Biuro Rady Powiatu w Sieradzu
SADOWSKA Katarzyna

każda środa miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania pod numerem telefonu

42 636 23 11

  Biuro Regionu Łódzkiego Platformy Obywatelskiej ul. Piotrkowska 61 Łódź, tel. 42 636 23 11 
STĘPIEŃ Witold każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (jeśli to będzie dzień wolny to następnego po nim dnia roboczego) 16.00 - 17.00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; Łódź, al.Piłsudskiego 8; Kancelaria Sejmiku; Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej; p.218

WENDROWSKA Ewa

 

pierwszy wtorek miesiąca 13.30 - 14.30 Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki; Tomaszów Mazowiecki, gabinet radnego
GAJEWSKI Arkadiusz każdy poniedziałek miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania pod numerem tel. 509564588 16:00 - 18:00

a) Biuro Rachunkowe PARTNER Arkadiusz Gajewski, ul. Graniczna 19 m 32, 97-200 Tomaszów Maz.

b) pokój radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, Łódź)

22 listopada 2018 roku (czwartek), godz.14.00     
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 977/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego w 2018 roku, pt. „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”.

Wyniki konkursu
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 978/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego w 2018 roku, pt. „Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek – przeciwdziałanie patologii społecznej”.

Wyniki konkursu
Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 976/18 z dnia 10.07.2018 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej Województwo Łódzkie zaprasza do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Termin złożenia wniosków 13:07.2018 rok godz. 12:00

Prawidłowo złożony wniosek musi posiadać wypełnione wszystkie załączniki.