Informacja o rozpatrzonych petycjach 2017

W 2017 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji siedem petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1195).
Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem: https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2017

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji