Informacja o rozpatrzonych petycjach 2017

W 2017 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji siedem petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1195).
Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem: https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2017
Czytany 1316 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  13.06.2018 - 13:40
Osoba modyfikująca: Joanna Szyburska
Ostatnio zmieniany: 20.03.2019 - 09:42