Informacja o rozpatrzonych petycjach 2017

W 2017 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji siedem petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1195).

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji