Informacja o rozpatrzonych petycjach 2018

W 2018 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji dziewięć petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.
Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem: https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2018

Czytany 93 razy Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  24.06.2019 - 14:01

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji