Petycja w sprawie zmiany projektu Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 dotyczącą ujęcia w projekcie Planu składowiska odpadów w Mostkach jako planowaną regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOV.152.5.2017
  • Nadawca: Stowarzyszenie Zieloni Rzeczpospolitej
  • Data wpływu: 06.03.2017
  • Komórka prowadząca: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji