Petycja w sprawie złego stanu drogi wojewódzkiej nr 480 na odcinku Kolonia Zawady - Chociw - Łazów oraz braku chodnika w miejscowości Chociw

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOV.152.6.2017
  • Nadawca: Mieszkańcy miejscowości Chociw, Łazów, Kolonia Zawady - Gmina Widawa, Powiat Łaski
  • Data wpływu: 21.06.2017
  • Komórka prowadząca: Departament Infrastruktury

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji