Petycja w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 469 z drogą powiatową nr 2531E w miejscowości Wartkowice

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOIII.152.12.2017
  • Nadawca: Mieszkańcy gminy Wartkowice
  • Data wpływu: 29.11.2017
  • Komórka prowadząca: Departament Infrastruktury

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji