Petycja mieszkańców wsi Pustkowie dotycząca wybudowania drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do ww. wsi

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOIII.152.1.2018
  • Nadawca: Mieszkańcy wsi Pustkowie
  • Data wpływu: 23.05.2018
  • Komórka prowadząca: Kancelaria Sejmiku

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji