Petycja w sprawie utworzenia w województwie łódzkim Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOIII.152.4.2018
  • Nadawca: Fundacja Osnowa
  • Data wpływu: 12.10.2018
  • Komórka prowadząca: Kancelaria Sejmiku

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji