Petycja w części dotyczącej cofnięcia wydanego pozwolenia zintegrowanego dla kompostowni przy ul. Swojskiej oraz cofnięcia decyzji o wycince drzew na Radiostacji

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOIII.152.5.2018
  • Nadawca: Stowarzyszenie Czyste Chojny, Stowarzyszenie Czysty Teofilów
  • Data wpływu: 30.10.2018
  • Komórka prowadząca: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji