Zapytania Ofertowe (772)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.045.1.2017.GB
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 7-8 grudnia 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty W załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne Standard ośrodka 30%
 • Termin składania ofert * 30.10.2017 r. godz. 15:00
Wykonanie okolicznościowych tabliczek i medali dla laureatów konkursu  „Najlepszy policjant, strażak PSP i OSP województwa łódzkiego w 2017 r.”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OIII.631.21.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku
 • Termin wykonania zamówienia * 20 listopada 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Połsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, piętro XIV, pok. 1412
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca, oprócz ceny ofertowej brutto za całość przedmiotu zamówienia zobowiązany jest także do przedstawienia ceny jednostkowej tabliczki okolicznościowej oraz medalu opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, który został załączony do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 27 października 2017 r. do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RB/3/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Umowa będzie realizowana do 31 października 2018 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Główne miejsce realizacji usługi: województwo łódzkie
   Zamawiający przewiduje także obecność Wykonawcy na maksymalnie 6 spotkaniach, w ramach projektu, które odbędą się w:
  1. Belgia (Bruksela) - 1 spotkanie w 2018 roku,
  2. Wielka Brytania (Londyn) - 1 spotkanie w 2017 roku,
  3. Portugalia - 2018 rok
  4. Włochy - 2018 rok.

  Na moment publikacji zapytania ofertowego, znana jest tylko ilość spotkań  w przypadku Brukseli i Londynu i termin roczny w przypadku Portugalii i Włoch. Zamawiający nie może w tej chwili przewidzieć szczegółowej lokalizacji pozostałych spotkań ani ich ilości w danej lokalizacji.
   
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane są w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne Doświadczenie - 60%
 • Termin składania ofert * Do dnia 30 października 2017 roku do godz. 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr RŚVI.721.1.16.2017.JG
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 6 listopada 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 25 października r. o godz. 1200

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PR.IV.420.33.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Usługa wynajmu sali na potrzeby organizacji jednodniowego posiedzenia dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 21.11.2017 r. w Łodzi. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1.
 • Termin wykonania zamówienia * 21.11.2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódż (Miasto Łódź – posiedzenie ma być zorganizowane w promieniu 4 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. al. Piłsudskiego 8 w Łodzi).

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zgodnie z następującymi załącznikami:

  Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 55 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

   

  30 pkt. lokalizacja

  15 pkt. miejsca parkingowe

 • Termin składania ofert *

  26.10. 2017 r. godz. 12:00

Strona 1 z 155
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji