Zapytania Ofertowe (1210)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/004/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych. Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2019 r., o godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMV.064.3.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14-20 maja 2019
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce dostawy zamówienia - do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie kraju, wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 2),
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunku (zał. nr 3)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena - 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 25.04.2019 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI/3/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * sukcesywnie do 15.10.2019 r.  lub do wyczerpania kwoty umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu
  ·         Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Formularza Ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 26.04.2019 r., godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.75.2019.KM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * czerwiec 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% jakość szkolenia, 20% doświadczenie trenera
 • Termin składania ofert * 25.04.2019 do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/003/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Warsztaty rozpoczną się najwcześniej w dniu 1 lipca 2019 r. i zakończą się najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie zrealizowane na terenie miasta Łodzi
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne doświadczenie 40%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2019r., o godz. 12:00.
Strona 1 z 242

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji