Zapytania Ofertowe (983)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZI.433.1.1.2018.AJ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.
 • Termin wykonania zamówienia * Od daty podpisania umowy do 5 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

  Warunki udziału znajdują się w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne Spójność zaproponowanego programu wydarzenia z celami Kongresu- 40%
 • Termin składania ofert * 28.06.2018 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/006/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia -  do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2018r., o godz. 12:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0631.11.4.2018.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 1) 30.06-1.07.2018 r.
  2) 4-5.08.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * 1) Piotrków Trybunalski
  2) Uniejów
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 22.06.2018 r. godz. 9:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RBI.0441.1.16.1.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15 dni roboczych po podpisaniu umowy na realizację zamówienia wynikającego z zapytania ofertowego
 • Miejsce wykonania zamówienia *
  Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40 %
 • Kryteria oceny ofert: inne
  Doświadczenie w zakresie prawa zamowień publicznych - 30%
  Doświadczenie w zakresie projektów międzynarodowych - 30%
 • Termin składania ofert * 22.06.2018 r., godz. 09.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/002/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane (podpisanie umowy) w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 18 czerwca 2018 r., o godz. 12:00.
Strona 1 z 197

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji