Zapytania Ofertowe (1091)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * (RŚII.7122.12.2017.JD)
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od dnia podpisania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Działka nr ewid. 751, obręb Wypychów-Polesie, gm. Zelów
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Do dnia 26 października 2018 roku do godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/26/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA:  Łódź ul. Traugutta 25
  (magazyn Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) 
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
  Wypełniony formularz ofertowy.
  Fragment mapy województwa łódzkiego w formacie nie mniejszym niż A4 wraz z legendą.
  Informacja o zastosowanym papierze do mapy.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne 40 % czytelność mapy
   Za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd, jakość papieru i druku.

  Ocena ofert w ramach kryterium czytelność mapy dokonana w 2 kategoriach, gdzie punkty będą przyznawane według następującego schematu:
  I.              rodzaj zastosowanego papieru
  - papier G-Printlub równoważny – 20 pkt
  - inny papier – 0 pkt
  II.             czytelność mapy
  - bardzo dobra czytelność mapy – 20 pkt
  - dobra czytelność mapy – 10 pkt
  - słaba czytelność mapy – 0 pkt
   
  Punkty w wymienionych kategoriach zostaną zsumowane. Łączna suma punktów w kryterium „Czytelność mapy” może wynieść max 40 pkt.
 • Termin składania ofert * do 25 października 2018 r. do godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.433.44.2017.EC
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy przez okres 42 dni, ale nie później niż do dnia 28.02.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych prac, publikacji
  Załącznik nr 4 - Wykaz osób
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% - Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert * 26.10. 2018 r. do godz. 16:00.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowidła wielkoformatowego typu mural zgodnie z projektem wyłonionym w konkursie związanym z obchodami dnia przyjaźni polsko-węgierskiej (projekt malowidła stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego). 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.4.1.2017.MS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zgodnie z opisem w załączeniu.
 • Miejsce wykonania zamówienia * MP Piotrków Trybunalski
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z opisem w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne _
 • Termin składania ofert * 25.10.2018 godz 11:00

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ogłasza zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu do Winnicy chóru „Verdiana” w związku ze współorganizacją koncertu z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

18.10.2018 r. dokonano korekty omyłki pisarskiej w ogłoszeniu i załączniku. Właściwa data usługi 8-12.11.2018 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.7.12.2018.MP
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

  Dodano 18.10.2018
  HARMONOGRAM USŁUGI
  8/9 listopada 2018 r. - przejazd Łódź-Winnica, wyjazd 20:00, przyjazd 12:00
  9/10 listopada 2018 r. - nocleg
  10/11 listopada 2018 r. - nocleg
  11/12 listopada 2018 r. - nocleg
  11/12 listopada 2018 r. - przejazd Winnica-Łódź, zgodnie z programem realizowanym przez zespół, nie można w tej chwili okreslic godziny wyjazdu, przejazd 14 godzin, np. wyjazd 11.11.2018 r. o 20:00 przyjazd 12.11.2018 r. o 12:00 lub wyjazd 12.11.2018 o 08:00 przyjazd 12.11.2018 o 24:00
 • Termin wykonania zamówienia * 8-12.11.2018
 • Miejsce wykonania zamówienia * Polska, Ukraina
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne __
 • Termin składania ofert * 24.10.2018 godz. 10:00
Strona 1 z 219

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji