Zapytania Ofertowe (1287)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.1.18.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie miał 20 dni roboczych na jego wykonanie. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * % 60
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40 % doświadczenie Wykonawcy 

 • Termin składania ofert *

  22 sierpnia 2019 r. godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.2.31.2019.IM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  16-17 października 2019 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  35 % - doświadczenie

  5 % - kryterium środowiskowe

 • Termin składania ofert *

  19 sierpnia 2019 r. godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.2.32.2019.MM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  20 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% - doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  19.08.2019 r. godz. 16.00

UWAGA:

Zamówienie składa się z dwóch zadań. Istnieje możliwość złożenia jednej oferty na dwa zadania, jak również na jedno wybrane zadanie. 

Oferty dla każdego z zadań będą rozpatrywane oddzielnie.

 

 

UWAGA - ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

W PKT 3 ZADANIE 1 LIT. B - ILOŚĆ: 10 SZTUK.

 

1. Wystawa będzie eksponowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

2. Siedziba Zamawiającego to al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

3. Zakładana jest możliwość, że bezpośrednio po ekspozycji wystawa zostanie przewieziona do siedziby Zamawiającego.

4. Adresy lokalizacji wystawy są w trakcie uzgodnienia, jednak odbędą się w miejscowościach w województwie łódzkim.

 

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.33.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Informacja w załączeniu

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  13.08.2019 r. godz. 9:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBII.0631.2.12.7.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  6-7 września 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łęczyca

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  12.08.2019 r. godz. 15:00

Strona 1 z 258

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji