Zapytania Ofertowe (943)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Usługa wynajmu sali na potrzeby organizacji jednodniowego posiedzenia dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 17.05.2018 r. w Łodzi.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIV.420.20.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17.05.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *
  Łódź
  (Miasto Łódź – posiedzenie ma być zorganizowane w promieniu 4 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. al. Piłsudskiego 8 w Łodzi).
   
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z następującymi załącznikami:
  • załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 55%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30 % lokalizacja
  15 % miejsca parkingowe
 • Termin składania ofert * 30.04.2018 r. godz. 10:00
Usługa wynajmu sali na potrzeby organizacji jednodniowego posiedzenia dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 17.05.2018 r. w Łodzi.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIV.420.20.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17.05.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *
  Łódź
  (Miasto Łódź – posiedzenie ma być zorganizowane w promieniu 4 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. al. Piłsudskiego 8 w Łodzi).
   
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z następującymi załącznikami:
  • załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 55%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30 % lokalizacja
  15 % miejsca parkingowe
 • Termin składania ofert * 30.04.2018 r. godz. 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.29.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Wykonanie tablic, tabliczek i oklejenie witryn Lokalnych Punktów Informacyjnych zgodnie z obowiązującą wizualizacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 5 (zestawienie projektów graficznych - podglądy) do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia * II-IV kwartał 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy prowadzą działalność w zakresie usług reklamowych, druku wielkoformatowego, itp.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków wskazanych w Zapytaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin wykonania usługi (liczba dni od daty przekazania projektów graficznych)= 40%
 • Termin składania ofert * 26.04.2018 r. godz. 10.00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVII/10/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia wykonania pierwszej dostawy o której mowa w § 4 projektu umowy do dnia 15.10.2018 lub do wyczerpania wartości zawartej umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "Załącznika Nr 1 (Formularz Ofertowy)"
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.04.2018 r., godzina 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRIV.433.14.2018.AW
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w ciągu jednego dnia roboczego między 7 a 25 maja 2018 r.
   
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne Doświadczenie trenera/trenerów - 20%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2018 r.
Strona 1 z 189
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji