Zapytania Ofertowe (1027)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * EFSV/04/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 14 września 2018 r. 
   
  Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyby czynności dotyczące zawarcia umowy w związku z procedurami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przebieg czynności związanych z realizacją zamówienia, w szczególności po stronie Poręczyciela przedkładającego dokumenty i wyjaśnienia dotyczące zabezpieczenia umowy o dofinansowanie spowodowały opóźnienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia realizacji usługi po dniu 14 września 2018 r. lecz nie później niż do dnia 30 września 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenie i dokumenty znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% - Doświadczenie biegłego rewidenta / biegłych rewidentów
 • Termin składania ofert * do końca dnia 24.08.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zrealizowaniu „Kampanii informacyjno – promocyjnej projektu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”  marketingowa nazwa „Rowerowe Łódzkie”  współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014 -2020 w tym na wykonaniu:
 
 1. Tablic informacyjnych, które będą następnie zmienione na tablice pamiątkowe 11 szt.
(80 cm x 120 cm) do zamieszczenia na budynkach lub w budynkach u Lidera i Partnerów Projektu:
·      wykonanie 11 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych                  
·      transport i montaż tablic    
·      wymiana treści 11 szt. tablic z informacyjnej na pamiątkową.
 
 1. Naklejek odpornych na warunki atmosferyczne:
·         duże 20 cm x 15 cm       140 szt.
·         małe 7 cm x 5 cm           1002 szt.
 
 1. Rozbudowy merytorycznej strony internetowej Województwa Łódzkiego, poprzez stworzenie  landing page + banneru linkującego.
                   
 
4.    Dokumentacji fotograficznej, tj. min.  22 dni zdjęciowe po 2 dni zdjęciowe wykonywane u  Lidera i Partnerów Projektu

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV 11/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie (Koluszki,  Kutno, Łask,  Łowicz,  Łódź,  Pabianice, Gminy Sieradz, Skierniewice,  Zduńska Wola,  Zgierz)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane dokumenty w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 23 sierpnia 2018 roku godzina 15 00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/005/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - okres świadczenia usługi
  20% - ilość formularzy

  Szczegółowy opis sposobu oceny znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 17 sierpnia 2018r., o godz. 14.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRIV.433.23.2018.MB
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 4-7 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo podkarpackie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  Miejsce realizacji usług - 20%
  Doświadczenie wykonawcy - 40%
 • Termin składania ofert * 21 sierpnia 2018 r., o godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRIV.433.24.2018.AR
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *

  12-14 września 2018 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo podlaskie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenie i dokumenty w załączniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne 40% - doświadczenie
 • Termin składania ofert * 17 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
Strona 1 z 206

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji