Zapytania Ofertowe (546)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Zapytanie nr ST/1/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin znajduje się w załączeniu w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź i Poznań
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 45%
 • Kryteria oceny ofert: inne Kryteria znajdują się w załączeniu.
 • Termin składania ofert * Termin upływa 25 stycznia o godz. 14.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZII.087.1.2017.MF
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły znajdują się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1.    Wykonawca – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
  2.    Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa i podpisanie umowy z Województwem Łódzkim.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 20.01.2017 r., godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.4.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 30 listopada 2017r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * teren województwa łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty w treści zapytania ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 22 stycznia 2017r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.9.15.2016.HM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 12-18.03.2017
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź-Niemcy (Wiesneck/Fryburg)-Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 27.02.2017 r. g. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIV.420.3.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Usługa wynajmu sali na potrzeby organizacji jednodniowego posiedzenia dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 16.02.2017 r. w Łodzi
  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 16.02.2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
  (Miasto Łódź – posiedzenie ma być zorganizowane w promieniu 4 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. al. Piłsudskiego 8 w Łodzi).
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z następującymi załącznikami:
  Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 55% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% lokalizacja
  15% miejsca parkingowe
 • Termin składania ofert * 24 stycznia 2017 r.
Strona 1 z 110
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji