Zapytania Ofertowe (600)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (m. Skierniewice i pow. skierniewicki)
 • Opis przedmiotu zamówienia * Znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Znajduje się w załączeniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Znajduje się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 29.03.2017 r., godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.24.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia * kwiecień – 20 grudzień 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu

   

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy prowadzą działalność w zakresie usług transportowych.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w Zapytaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40 %
 • Kryteria oceny ofert: inne
  1. Cena brutto za 1 godzinę oczekiwania (gotowości) = 20%
  2. Czas zgłoszenia zlecenia = 40%
 • Termin składania ofert * 30.03.2017 r. godz. 10.00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego dotyczącego powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności.


Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OI.II.616.9.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 23.05.2017 lub 30.05.2017
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie, Województwo Wielkopolskie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.03.2017 do godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEII/001/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od 10 do 12 maja 2017 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź - dzielnica Śródmieście
 • Warunki udziału w zapytaniu 1. Oferty należy składać wyłącznie przez aplikację webową.
  2. Obiekt hotelowy, w którym będzie świadczona usługa zgodnie z SOPZ zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście na terenie miasta Łodzi.
  3. Obiekt hotelowy, w którym będzie świadczona usługa ma nadany standard minimum trzygwiazdkowy (***) - zgodnie z Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie przez aplikację webową:
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu ( do pobrania w załączeniu)
  2. Wypełniony formularz ofertowy ( do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do 22.03.2017 r. do godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.4.1.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80 %
 • Kryteria oceny ofert: inne Ilość sklepów stacjonarnych sieci, dostępnych w Województwie Łódzkim - 20 %
 • Termin składania ofert * 20 marca 2017 r. - godz. 13:00
Strona 1 z 120
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji