Zapytania Ofertowe (1354)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

17-01-2020 13:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASI/10/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 10.02.2020r. do godz. 10:00

16-01-2020 13:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do dnia 31.12.2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 06.02.2020r. do godz. 10:00

15-01-2020 14:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVIII.0441.20.2019.KP
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1.03.2020 - 31.12.2020

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dom Łódzki w Brukseli (Lodzkie House), siedziba Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, Square Marie Louise 2, 1000 Bruksela

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  wykaz w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  7 lutego 2020 r., godzina 16:00

14-01-2020 10:01

Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Obszar Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

  Oferta winna zawierać:

  Cenę brutto za przeprowadzenie szesnastu kontroli łącznie oraz cenę brutto kontroli jednostkowej.
  W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdu
  do miejsca kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
  Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  04 luty 2020 r. godzina 16:00

   

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.

  Wykonawcy mogą składać zapytania za pośrednictwem aplikacji webowej.

09-01-2020 13:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * 1/ŁRST/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 31.03.2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  31.01.2020r. do godz.10:00

Strona 1 z 271