Praca w urzędzie (1475)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

26.04.2023 - 13:13
 • Numer naboru 070/PRVII/004/IV/2023
 • Data ważności 12.05.2023
 • Data ogłoszenia 26.04.2023
26.04.2023 - 12:01
 • Numer naboru 069/KMI/009/IV/2023
 • Data ważności 12.05.2023
 • Data ogłoszenia 26.04.2023
25.04.2023 - 10:20
 • Numer naboru 068/PMI/014/IV/2023
 • Data ważności 09.05.2023
 • Data ogłoszenia 25.04.2023
25.04.2023 - 09:16
 • Numer naboru 067/PMI/013/IV/2023
 • Data ważności 09.05.2023
 • Data ogłoszenia 25.04.2023
24.04.2023 - 13:04
 • Numer naboru 066/KTII/002/IV/2023
 • Data ważności 08.05.2023
 • Data ogłoszenia 24.04.2023
24.04.2023 - 12:52
 • Numer naboru 065/KMIII/008/IV/2023
 • Data ważności 08.05.2023
 • Data ogłoszenia 24.04.2023
24.04.2023 - 09:58
 • Numer naboru 064/OPPIV/005/IV/2023
 • Data ważności 08.05.2023
 • Data ogłoszenia 24.04.2023
21.04.2023 - 14:26
 • Numer naboru 063/KOFEŁVI/001/IV/2023
 • Data ważności 05.05.2023
 • Data ogłoszenia 21.04.2023
19.04.2023 - 14:33
 • Numer naboru 061/PMIV/012/IV/2023
 • Data ważności 04.05.2023
 • Data ogłoszenia 19.04.2023