Praca w urzędzie (1019)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

16-03-2021 13:03
 • Numer naboru 019/ŚRIV/004/III/2021
 • Data ważności 30.03.2021
 • Data ogłoszenia 16.03.2021
12-03-2021 10:03
 • Numer naboru 018/ŚRIII/003/III/2021
 • Data ważności 26.03.2021
 • Data ogłoszenia 12.03.2021
11-03-2021 15:03
 • Numer naboru 017/STI/001/III/2021
 • Data ważności 25.03.2021
 • Data ogłoszenia 11.03.2021
11-03-2021 15:03
 • Numer naboru 016/OPPII/003/III/2021
 • Data ważności 25.03.2021
 • Data ogłoszenia 11.03.2021
09-03-2021 15:03
 • Numer naboru 015/KMIV/001/III/2021
 • Data ważności 23.03.2021
 • Data ogłoszenia 09.03.2021
09-03-2021 14:03
 • Numer naboru 014/OPPVIII/002/III/2021
 • Data ważności 23.03.2021
 • Data ogłoszenia 09.03.2021
09-03-2021 13:03
 • Numer naboru 013/RRVI/005/III/2021
 • Data ważności 23.03.2021
 • Data ogłoszenia 09.03.2021
09-03-2021 13:03
 • Numer naboru 012/ASII/002/III/2021
 • Data ważności 23.03.2021
 • Data ogłoszenia 09.03.2021
05-03-2021 13:03
 • Numer naboru 011/ŚRIII/002/III/2021
 • Data ważności 19.03.2021
 • Data ogłoszenia 05.03.2021
05-03-2021 13:03
 • Numer naboru 010/ŚRIV/001/III/2021
 • Data ważności 19.03.2021
 • Data ogłoszenia 05.03.2021