Praca w urzędzie (1620)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

12.02.2024 - 12:05
 • Numer naboru 030/KMV/004/II/2024
 • Data ważności 26.02.2024
 • Data ogłoszenia 12.02.2024
02.02.2024 - 11:11
 • Numer naboru 029/PMIV/002/II/2024
 • Data ważności 16.02.2024
 • Data ogłoszenia 02.02.2024
02.02.2024 - 10:58
 • Numer naboru 028/KUIII/002/II/2024
 • Data ważności 16.02.2024
 • Data ogłoszenia 02.02.2024
31.01.2024 - 13:17
 • Numer naboru 027/FEŁX/002/I/2024
 • Data ważności 14.02.2024
 • Data ogłoszenia 31.01.2024
31.01.2024 - 09:36
 • Numer naboru 026/KMI/003/I/2024
 • Data ważności 14.02.2024
 • Data ogłoszenia 31.01.2024
29.01.2024 - 10:03
 • Numer naboru 025/FSTII/003/I/2024
 • Data ważności 12.02.2024
 • Data ogłoszenia 29.01.2024
29.01.2024 - 08:38
 • Numer naboru 024/FSTIV/002/I/2024
 • Data ważności 12.02.2024
 • Data ogłoszenia 29.01.2024
25.01.2024 - 11:35
 • Numer naboru 023/KUIII/001/I/2024
 • Data ważności 08.02.2024
 • Data ogłoszenia 25.01.2024
25.01.2024 - 10:53
 • Numer naboru 022/OPPVII/001/I/2024
 • Data ważności 08.02.2024
 • Data ogłoszenia 25.01.2024