Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

15.03.2024 - 11:10
 • Numer naboru 058/PMII/003/III/2024
 • Data ważności 29.03.2024
 • Data ogłoszenia 15.03.2024
13.03.2024 - 13:27
 • Numer naboru 057/KAVIII/004/III/2024
 • Data ważności 27.03.2024
 • Data ogłoszenia 13.03.2024
11.03.2024 - 11:11
 • Numer naboru 055/KMI/006/III/2024
 • Data ważności 25.03.2024
 • Data ogłoszenia 11.03.2024
11.03.2024 - 08:57
 • Numer naboru 054/PRVII/005/III/2024
 • Data ważności 25.03.2024
 • Data ogłoszenia 11.03.2024
08.03.2024 - 13:24
 • Numer naboru 053/SEDII/006/III/2024
 • Data ważności 22.03.2024
 • Data ogłoszenia 08.03.2024
06.03.2024 - 08:59
 • Numer naboru 051/KOFEŁVI/003/III/2024
 • Data ważności 20.03.2024
 • Data ogłoszenia 06.03.2024
06.03.2024 - 08:43
 • Numer naboru 050/FSTI/005/III/2024
 • Data ważności 20.03.2024
 • Data ogłoszenia 06.03.2024
04.03.2024 - 11:09
 • Numer naboru 049/PRIX/004/III/2024
 • Data ważności 18.03.2024
 • Data ogłoszenia 04.03.2024