Praca w urzędzie (1475)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

19.04.2023 - 11:58
 • Numer naboru 060/KMV/007/IV/2023
 • Data ważności 04.05.2023
 • Data ogłoszenia 19.04.2023
18.04.2023 - 10:26
 • Numer naboru 059/PMII/011/IV/2023
 • Data ważności 04.05.2023
 • Data ogłoszenia 18.04.2023
14.04.2023 - 12:54
 • Numer naboru 058/RRV/005/IV/2023
 • Data ważności 28.04.2023
 • Data ogłoszenia 14.04.2023
12.04.2023 - 09:04
 • Numer naboru 056/FMI/003/IV/2023
 • Data ważności 26.04.2023
 • Data ogłoszenia 12.04.2023
12.04.2023 - 08:37
 • Numer naboru 055/KAVIII/005/IV/2023
 • Data ważności 26.04.2023
 • Data ogłoszenia 12.04.2023
11.04.2023 - 12:44
 • Numer naboru 054/KAI/004/IV/2023
 • Data ważności 25.04.2023
 • Data ogłoszenia 11.04.2023
05.04.2023 - 10:36
 • Numer naboru 052/RRV/004/IV/2023
 • Data ważności 19.04.2023
 • Data ogłoszenia 05.04.2023
30.03.2023 - 10:39
 • Numer naboru 051/PRV/003/III/2023
 • Data ważności 13.04.2023
 • Data ogłoszenia 30.03.2023