Praca w urzędzie (1199)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

21-12-2021 13:12
 • Numer naboru 189/FMI/019/XII/2021
 • Data ważności 04.01.2022
 • Data ogłoszenia 21.12.2021
21-12-2021 10:12
 • Numer naboru 188/IFI/007/XII/2021
 • Data ważności 04.01.2022
 • Data ogłoszenia 21.12.2021
16-12-2021 15:12
 • Numer naboru 187/PMII/038/XII/2021
 • Data ważności 03.01.2022
 • Data ogłoszenia 16.12.2021
16-12-2021 14:12
 • Numer naboru 186/PMII/037/XII/2021
 • Data ważności 03.01.2022
 • Data ogłoszenia 16.12.2021
16-12-2021 13:12
 • Numer naboru 185/PMII/036/XII/2021
 • Data ważności 03.01.2022
 • Data ogłoszenia 16.12.2021
16-12-2021 13:12
 • Numer naboru 184/PMIV/035/XII/2021
 • Data ważności 03.01.2022
 • Data ogłoszenia 16.12.2021
16-12-2021 12:12
 • Numer naboru 183/OPPVI/017/XII/2021
 • Data ważności 03.01.2022
 • Data ogłoszenia 16.12.2021
16-12-2021 12:12
 • Numer naboru 182/OPPVI/016/XII/2021
 • Data ważności 03.01.2022
 • Data ogłoszenia 16.12.2021
08-12-2021 12:12
 • Numer naboru 181/PMII/034/XII/2021
 • Data ważności 22.12.2021
 • Data ogłoszenia 08.12.2021
08-12-2021 09:12
 • Numer naboru 180/IFI/006/XII/2021
 • Data ważności 22.12.2021
 • Data ogłoszenia 08.12.2021