Praca w urzędzie (1019)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

29-12-2020 14:12
 • Numer naboru 176/RŚVI/034/XII/2020
 • Data ważności 28.01.2021
 • Data ogłoszenia 29.12.2020
29-12-2020 14:12
 • Numer naboru 175/PMI/031/XII/2020
 • Data ważności 28.01.2021
 • Data ogłoszenia 29.12.2020
18-12-2020 13:12
 • Numer naboru 172/RŚVI/033/XII/2020
 • Data ważności 18.01.2021
 • Data ogłoszenia 18.12.2020
18-12-2020 13:12
 • Numer naboru 171/PMIV/030/XII/2020
 • Data ważności 18.01.2021
 • Data ogłoszenia 18.12.2020
17-12-2020 09:12
 • Numer naboru 170/RŚVII/032/XII/2020
 • Data ważności 18.01.2021
 • Data ogłoszenia 17.12.2020
17-12-2020 09:12
 • Numer naboru 169/OPPIV/013/XII/2020
 • Data ważności 18.01.2021
 • Data ogłoszenia 17.12.2020
14-12-2020 11:12
 • Numer naboru 168/IFII/011/XII/2020
 • Data ważności 13.01.2021
 • Data ogłoszenia 14.12.2020
11-12-2020 13:12
 • Numer naboru 167/RŚVI/031/XII/2020
 • Data ważności 11.01.2021
 • Data ogłoszenia 11.12.2020