Praca w urzędzie (719)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.
 
Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl .
 

Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować może odrzuceniem oferty z powodów braków formalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 039/RPVI/006/III/2018
 • Data ważności 27.03.2018
 • Data ogłoszenia 13.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 038/FMIX/001/III/2018
 • Data ważności 23.03.2018
 • Data ogłoszenia 09.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 037/PRZV/008/III/2018
 • Data ważności 22.03.2018
 • Data ogłoszenia 08.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 036/PRII/003/III/2018
 • Data ważności 22.03.2018
 • Data ogłoszenia 08.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 035/PRZI/007/III/2018
 • Data ważności 21.03.2018
 • Data ogłoszenia 07.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 034/EFSVI/004/III/2018
 • Data ważności 19.03.2018
 • Data ogłoszenia 07.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 032/RPVI/004/III/2018
 • Data ważności 20.03.2018
 • Data ogłoszenia 06.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 031/PRZIV/006/III/2018
 • Data ważności 19.03.2018
 • Data ogłoszenia 05.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 030/IFIV/005/III/2018
 • Data ważności 16.03.2018
 • Data ogłoszenia 02.03.2018
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji