Praca w urzędzie (1620)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

12.01.2024 - 12:54
 • Numer naboru 011/KAVIII/001/I/2024
 • Data ważności 26.01.2024
 • Data ogłoszenia 12.01.2024
12.01.2024 - 12:16
 • Numer naboru 010/SEDIII/002/I/2024
 • Data ważności 26.01.2024
 • Data ogłoszenia 12.01.2024
10.01.2024 - 11:04
 • Numer naboru 009/KMV/002/I/2024
 • Data ważności 24.01.2024
 • Data ogłoszenia 10.01.2024
05.01.2024 - 12:28
 • Numer naboru 004/SEDIII/001/I/2024
 • Data ważności 19.01.2024
 • Data ogłoszenia 05.01.2024
05.01.2024 - 10:32
 • Numer naboru 003/PMI/001/I/2024
 • Data ważności 19.01.2024
 • Data ogłoszenia 05.01.2024
03.01.2024 - 14:21
 • Numer naboru 002/KMI/001/I/2024
 • Data ważności 17.01.2024
 • Data ogłoszenia 03.01.2024