Praca w urzędzie (719)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.
 
Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl .
 

Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować może odrzuceniem oferty z powodów braków formalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 135/KMI/006/XII/2017
 • Data ważności 09.01.2018
 • Data ogłoszenia 28.12.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 134/CFII/003/XII/2017
 • Data ważności 22.01.2018
 • Data ogłoszenia 22.12.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 133/PRII/012/XII/2017
 • Data ważności 05.01.2018
 • Data ogłoszenia 21.12.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 131/KEII/002/XII/2017
 • Data ważności 27.12.2017
 • Data ogłoszenia 15.12.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 130/PRII/011/XII/2017
 • Data ważności 27.12.2017
 • Data ogłoszenia 13.12.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 129/EFSIII/018/XII/2017
 • Data ważności 03.01.2018
 • Data ogłoszenia 13.12.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 128/KMII/005/XII/2017
 • Data ważności 27.12.2017
 • Data ogłoszenia 13.12.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 127/IFIV/010/XII/2017
 • Data ważności 29.12.2017
 • Data ogłoszenia 12.12.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 126/EFSIII/017/XII/2017
 • Data ważności 03.01.2018
 • Data ogłoszenia 11.12.2017
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji