Praca w urzędzie (1475)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

17.01.2023 - 09:54
 • Numer naboru 010/KMI/001/I/2023
 • Data ważności 31.01.2023
 • Data ogłoszenia 17.01.2023
13.01.2023 - 11:31
 • Numer naboru 008/ŚRI/001/I/2023
 • Data ważności 27.01.2023
 • Data ogłoszenia 13.01.2023
12.01.2023 - 12:25
 • Numer naboru 007/PM/004/I/2023
 • Data ważności 26.01.2023
 • Data ogłoszenia 12.01.2023
12.01.2023 - 12:02
 • Numer naboru 006/BHP/001/I/2023
 • Data ważności 26.01.2023
 • Data ogłoszenia 12.01.2023
10.01.2023 - 12:54
 • Numer naboru 005/PMIII/003/I/2023
 • Data ważności 24.01.2023
 • Data ogłoszenia 10.01.2023
05.01.2023 - 11:15
 • Numer naboru 004/PMS/002/I/2023
 • Data ważności 19.01.2023
 • Data ogłoszenia 05.01.2023
04.01.2023 - 13:25
 • Numer naboru 003/RRIII/001/I/2023
 • Data ważności 18.01.2023
 • Data ogłoszenia 04.01.2023
03.01.2023 - 14:30
 • Numer naboru 001/PMIV/001/I/2023
 • Data ważności 17.01.2023
 • Data ogłoszenia 03.01.2023