Przedłużenie wsparcia serwisowego i zakup dodatkowych licencji dla posiadanego oprogramowania eAuditor

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/4/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej skanu wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  15.02.2024r. godz. 12:00

Czytany 190 razy
Osoba publikująca :  Katarzyna Borna
Data publikacji:  24.01.2024 - 11:02
Osoba modyfikująca: Katarzyna Borna
Ostatnio zmieniany: 16.02.2024 - 14:25