Uruchomienie pociągów nadzwyczajnych w ramach projektu „Weekend w Ogrodzie 2024 – cykl wycieczek przyrodniczych dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: IFIV.8060.21.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *:

  14 lipca 2024r. – 1 września 2024r.
  Zgodnie z harmonogramem określonym w Zapytaniu Ofertowym.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 1 - Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
  2) ofertę cenową brutto dla poszczególnych pociągów nadzwyczajnych (niniejszy dokument Wykonawca sporządza we własnym zakresie).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  12.06.2024r. godz. 10:00

Czytany 177 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  22.05.2024 - 11:12
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 17.06.2024 - 09:42