Zapytania ofertowe - nieaktywne (1634)

14.07.2022 - 10:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/14/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2022 r. o godz. 12:00

12.07.2022 - 14:20

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/10/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  4 lata od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego, Łódź, al. Piłsudskiego 8.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zgodnie z załącznikiem - Zapytanie ofertowe

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  2.08.2022 r. godz. 12:00

11.07.2022 - 14:59

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/13/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Wynika z Umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 02.08.2022 r. o godz. 12:00

30.06.2022 - 12:10

UWAGA !!!

ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 W ZAKRESIE OPISU WYŚWIETLACZA ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 2

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr AS/ASVI/7/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

    

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2022 r. o godz. 1200.

24.06.2022 - 09:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/12/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

23.06.2022 - 14:14

*Treść pytania*
Szanowni Państwo, czy w pozycji 26 zamiast kabla Startech Zamawiający dopuści kabel Delock miniDP-DP 2m standard DP1.4 obsługa do 8k 60Hz transfer 32,4 Gb/s ?

Zamawiający dopuści kabel Delock miniDP-DP 2m standard DP1.4 obsługa do 8k 60Hz transfer 32,4 Gb/s

 

*Treść pytania*
Szanowni Państwo, czy w pozycji 14 zamiast karty sieciowej TP-Link UE330 możemy zaoferować kartę sieciową o rownoważnych parametrach firmy Zenwire.

Zamawiający nie dopuszcza zamiast karty sieciowej TP-Link UE330, kart innych firm.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/11/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 12:00

21.06.2022 - 13:47

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 (OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Załączniku Nr 2

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

  1. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w niniejszym zapytaniu (zgodnie z Załącznikiem Nr 2)
  2. Dokumenty dotyczące kryteriów oceny ofert innych niż cena (zgodnie z Załącznikiem Nr 2)
  3. Oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3.

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Złożenie Oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 10%

  Scenariusz spektaklu - 30%

 • Termin składania ofert *

  13.07.2022 godz. 10:00

20.06.2022 - 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/9/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane (podpisanie umowy) w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 12:00

09.06.2022 - 15:12

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KT/2/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia podane zostały w załączeniu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  upływa w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00

06.06.2022 - 17:49

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.704.5.2022.AT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  III kwartał 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacje znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  13.06.2022 r.