Zapytania ofertowe - nieaktywne (1649)

29.07.2022 - 08:46

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.1.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
  Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
  Załącznik Nr 3 - Wzór Oświadczenia_art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Złożenie oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  19.08.2022r. godz. 10:00

21.07.2022 - 08:55

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/9/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie określonym w OPZ – III kw. 2022 (dokładny harmonogram powstanie w uzgodnieniu z Wykonawcą.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie 10%

  Scenariusz spektaklu 30%

 • Termin składania ofert *

  termin składania oferty upłynie 11.08.2022 r. o godzinie 12:00

18.07.2022 - 10:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SRI.704.2.9.2022.AT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  III kwartał 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Poza siedzibą Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  21 dni od daty publikacji

14.07.2022 - 12:50

Uwaga. Zamawiający w dniu 29.07.2022 dokonał zmiany załączników do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do uwzględnienia dokonanej zmiany i złożenia dokumentów uwzgl. zmianę.

Uwaga. Zamawiający w dniu 3.08.2022 dokonał zmiany załącznika do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do uwzględnienia dokonanej zmiany i złożenia dokumentów uwzgl. zmianę.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASIII/01/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 1

  - Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  4.08.2022 r. godz. 12:00

  8.08.2022 r. godz. 12:00

14.07.2022 - 10:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/14/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2022 r. o godz. 12:00

12.07.2022 - 14:20

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/10/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  4 lata od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego, Łódź, al. Piłsudskiego 8.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zgodnie z załącznikiem - Zapytanie ofertowe

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  2.08.2022 r. godz. 12:00

11.07.2022 - 14:59

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/13/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Wynika z Umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 02.08.2022 r. o godz. 12:00

30.06.2022 - 12:10

UWAGA !!!

ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 W ZAKRESIE OPISU WYŚWIETLACZA ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 2

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr AS/ASVI/7/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

    

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2022 r. o godz. 1200.

24.06.2022 - 09:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/12/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

23.06.2022 - 14:14

*Treść pytania*
Szanowni Państwo, czy w pozycji 26 zamiast kabla Startech Zamawiający dopuści kabel Delock miniDP-DP 2m standard DP1.4 obsługa do 8k 60Hz transfer 32,4 Gb/s ?

Zamawiający dopuści kabel Delock miniDP-DP 2m standard DP1.4 obsługa do 8k 60Hz transfer 32,4 Gb/s

 

*Treść pytania*
Szanowni Państwo, czy w pozycji 14 zamiast karty sieciowej TP-Link UE330 możemy zaoferować kartę sieciową o rownoważnych parametrach firmy Zenwire.

Zamawiający nie dopuszcza zamiast karty sieciowej TP-Link UE330, kart innych firm.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/11/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 12:00