Zapytania ofertowe - nieaktywne (91)

26.01.2023 - 14:18

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KTI.7122.1.2022.MR
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Projekcie Umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  17.02.2023r. godz.10:00

20.01.2023 - 09:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.1.2023.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Umowa zawarta jest od daty podpisania Umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków
  o których mowa w § 4 umowy, w zależności co pierwsze nastąpi.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Średnia sprzedaż wydania
  drukowanego gazety w II kwartale
  2022 r  - 60%

 • Termin składania ofert *

  10.02.2023 r. do godziny 9:00 .

17.01.2023 - 11:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Obszar województwa łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Oferta powinna zawierać cenę brutto łącznie za przeprowadzenie szesnastu kontroli oraz cenę brutto kontroli jednostkowej. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów do / z miejsca kontroli.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do dnia 8 lutego 2023 roku, godzina 16:00

17.01.2023 - 11:39

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0631.3.2023.MB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego i Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 grudnia 2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Odległość od siedziby Zamawiającego – 20%
  Powierzchnia magazynowa – 20%

 • Termin składania ofert *

  07.02.2023r. do godz. 10:00

13.01.2023 - 14:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/1/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgierz, ul. S.Kuropatwińskiej 16 na terenie firmy Intratel Sp.z o.o.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2023r. o godz. 10:00

12.01.2023 - 15:42

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. Wykonawca:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 % cena brutto za godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert *

  Do 16.01.2023 r. do godziny 16.00

05.01.2023 - 15:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

   Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena jednostkowa brutto za godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert *

  Do 10.01.2023 r. do godz. 10.00

03.01.2023 - 14:43

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych".

   

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena jednostkowa brutto za godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert *

  Do 5.01.2023 roku do godz. 10.00

29.12.2022 - 13:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Szczegóły znajdują się w załączniku

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 30.12.2022 r. do godz. 13.00

19.12.2022 - 15:41

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);

  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);

  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;

  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);

  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;

  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 28.12.2022 r., do godz. 16.00