Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

01-06-2021 14:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.2.3.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  28-30 września 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *

  22.06.2021

26-05-2021 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

   Od dnia 29.06.2021r. do dnia 15.09.2021 r. lub do wyczerpania kwoty, w zależności, co nastąpi wcześniej.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Terytorium Polski

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Wysokość rabatu 40%

  Szczegółowy opis kryteriów w załączeniu.

 • Termin składania ofert *

  18.06.2021r do godz. 10:00

25-05-2021 09:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/2/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 11.07.2021 r. - Spalski PK
  • 25.07.2021 r. – Góra Kamieńska / Giganty Mocy
  • 08.08.2021 r. – Bolimowski PK
  • 22.08.2021 r. – ZOO Safari w Borysewie
  • 05.09.2021 r.  – Pasieka w Lipce
  • 19.09.2021 r. – Zagroda Edukacyjna Konarzew
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 11.07.2021 r. - Spalski PK
  • 25.07.2021 r. – Góra Kamieńska / Giganty Mocy
  • 08.08.2021 r. – Bolimowski PK
  • 22.08.2021 r. – ZOO Safari w Borysewie
  • 05.09.2021 r.  – Pasieka w Lipce
  • 19.09.2021 r. – Zagroda Edukacyjna Konarzew
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej:

  - dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego dla grupy minimum 100 osobowej każda lub dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego o wartości powyżej 20 000,00 zł każda; a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2),

  2) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

  W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta będzie odrzucona.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  16 czerwca 2021 r. godz. 12:00

24-05-2021 16:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/02/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  System w ramach którego zostanie przeprowadzone szkolenie 40%:

  IRATA 40 pkt.

  SPRAT 10 pkt

  OCDL 0 pkt.

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu  17.06.2021 r. o godz. 1000

21-05-2021 16:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: ZDUŃSKA WOLA, powiat: zduńskowolski, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

21-05-2021 16:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: WIELUŃ, powiat: wieluński, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

21-05-2021 16:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: TOMASZÓW MAZOWIECKI, powiat: tomaszowski, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

21-05-2021 16:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, powiat: piotrkowski, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

21-05-2021 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: ŁOWICZ, powiat: łowicki, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

21-05-2021 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: BEŁCHATÓW, powiat: bełchatowski, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00