Petycja dotycząca m.in. podjęcia przez wszystkie Sejmiki Województw wspólnych działań i prac, celem ujednolicenia przez wszystkie województwa zarówno uchwalonych, jak i planowanych Uchwał Antysmogowych, które posiadają umocowanie w treść art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOIII.152.11.2017
  • Nadawca: Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach
  • Data wpływu: 23.11.2017
  • Komórka prowadząca: Kancelaria Sejmiku

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji