Petycja w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi na odcinku od północnej granicy miasta Łodzi do skrzyżowania z al. Włókniarzy i al. Sikorskiego

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOIII.152.8.2018
  • Nadawca: Osoba fizyczna
  • Data wpływu: 07.10.2018
  • Komórka prowadząca: Kancelaria Sejmiku

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji