Petycja w sprawie podjęcia stałych działań kontrolnych w zakresie wypełniania przez podmioty przywożące smary do Polski w rozumieniu ustawy prawo energetyczne obowiązku odzysku i recyklingu lub zapłaty opłaty produktowej.

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOIII.152.5.2019
  • Nadawca: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
  • Data wpływu: 08.10.2019
  • Komórka prowadząca: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz załącznik:

Czytany 464 razy
Osoba publikująca :  Bartosz Staruch
Data publikacji:  29.10.2019 - 11:14
Osoba modyfikująca: Bartosz Staruch
Ostatnio zmieniany: 08.01.2020 - 13:42