Praca w urzędzie (719)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.
 
Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl .
 

Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować może odrzuceniem oferty z powodów braków formalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 029/PRZI/005/II/2018
 • Data ważności 30.03.2018
 • Data ogłoszenia 28.02.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 028/OPVI/001/II/2018
 • Data ważności 09.03.2018
 • Data ogłoszenia 27.02.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 027/IFI/004/II/2018
 • Data ważności 09.03.2018
 • Data ogłoszenia 23.02.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 026/RBII/005/II/2018
 • Data ważności 26.02.2018
 • Data ogłoszenia 16.02.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 024/IFIV/003/II/2018
 • Data ważności 28.02.2018
 • Data ogłoszenia 14.02.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 023/KMII/001/II/2018
 • Data ważności 23.02.2018
 • Data ogłoszenia 13.02.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 021/EFSV/003/II/2018
 • Data ważności 19.02.2018
 • Data ogłoszenia 05.02.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 020/EFSIII/002/II/2018
 • Data ważności 19.02.2018
 • Data ogłoszenia 05.02.2018
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji