Praca w urzędzie (1123)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

15-07-2021 12:07
 • Numer naboru 093/PMII/015/VII/2021
 • Data ważności 29.07.2021
 • Data ogłoszenia 15.07.2021
15-07-2021 09:07
 • Numer naboru 092/PMI/014/VII/2021
 • Data ważności 16.08.2021
 • Data ogłoszenia 15.07.2021
12-07-2021 14:07
 • Numer naboru 091/FMI/008/VII/2021
 • Data ważności 11.08.2021
 • Data ogłoszenia 12.07.2021
12-07-2021 14:07
 • Numer naboru 090/FMIX/007/VII/2021
 • Data ważności 11.08.2021
 • Data ogłoszenia 12.07.2021
12-07-2021 13:07
 • Numer naboru 089/KMI/008/VII/2021
 • Data ważności 26.07.2021
 • Data ogłoszenia 12.07.2021
12-07-2021 13:07
 • Numer naboru 088/KMI/007/VII/2021
 • Data ważności 26.07.2021
 • Data ogłoszenia 12.07.2021
12-07-2021 12:07
 • Numer naboru 087/ŚRV/024/VII/2021
 • Data ważności 11.08.2021
 • Data ogłoszenia 12.07.2021
05-07-2021 13:07
 • Numer naboru 086/STI/005/VII/2021
 • Data ważności 04.08.2021
 • Data ogłoszenia 05.07.2021
05-07-2021 13:07
 • Numer naboru 085/RPIV/006/VII/2021
 • Data ważności 04.08.2021
 • Data ogłoszenia 05.07.2021
02-07-2021 11:07
 • Numer naboru 084/ŚRIII/023/VII/2021
 • Data ważności 02.08.2021
 • Data ogłoszenia 02.07.2021