Praca w urzędzie (1199)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

08-11-2021 14:11
 • Numer naboru 169/PMII/032/XI/2021
 • Data ważności 18.11.2021
 • Data ogłoszenia 08.11.2021
04-11-2021 14:11
 • Numer naboru 168/PRIX/012/XI/2021
 • Data ważności 18.11.2021
 • Data ogłoszenia 04.11.2021
04-11-2021 11:11
 • Numer naboru 167/ASI/009/XI/2021
 • Data ważności 18.11.2021
 • Data ogłoszenia 04.11.2021
04-11-2021 11:11
 • Numer naboru 166/OPPVI/015/XI/2021
 • Data ważności 18.11.2021
 • Data ogłoszenia 04.11.2021
03-11-2021 12:11
 • Numer naboru 165/PMIV/031/XI/2021
 • Data ważności 17.11.2021
 • Data ogłoszenia 03.11.2021
03-11-2021 11:11
 • Numer naboru 164/PMIV/030/XI/2021
 • Data ważności 17.11.2021
 • Data ogłoszenia 03.11.2021
02-11-2021 14:11
 • Numer naboru 163/IFI/005/XI/2021
 • Data ważności 16.11.2021
 • Data ogłoszenia 02.11.2021
02-11-2021 11:11
 • Numer naboru 161/PMII/029/XI/2021
 • Data ważności 16.11.2021
 • Data ogłoszenia 02.11.2021
27-10-2021 12:10
 • Numer naboru 160/PRIV/011/X/2021
 • Data ważności 10.11.2021
 • Data ogłoszenia 27.10.2021