Praca w urzędzie (851)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.
 
Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl .

 

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)
 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 023/OPVII/003/II/2019
 • Data ważności 04.03.2019
 • Data ogłoszenia 21.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 021/RŚV/005/II/2019
 • Data ważności 04.03.2019
 • Data ogłoszenia 20.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 020/ST/001/II/2019
 • Data ważności 28.02.2019
 • Data ogłoszenia 18.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 019/EFSVI/002/II/2019
 • Data ważności 25.02.2019
 • Data ogłoszenia 15.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 018/FMVI/002/II/2019
 • Data ważności 01.03.2019
 • Data ogłoszenia 15.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 017/EFSV/001/II/2019
 • Data ważności 01.03.2019
 • Data ogłoszenia 15.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 016/KMI/004/II/2019
 • Data ważności 25.02.2019
 • Data ogłoszenia 14.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 015/PW/002/II/2019
 • Data ważności 25.02.2019
 • Data ogłoszenia 14.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 014/OPI/002/II/2019
 • Data ważności 25.02.2019
 • Data ogłoszenia 12.02.2019

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji