Praca w urzędzie (1123)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

25-06-2021 13:06
 • Numer naboru 073/RRIII/009/VI/2021
 • Data ważności 26.07.2021
 • Data ogłoszenia 25.06.2021
25-06-2021 11:06
 • Numer naboru 072/ŚRI/019/VI/2021
 • Data ważności 26.07.2021
 • Data ogłoszenia 25.06.2021
23-06-2021 14:06
 • Numer naboru 071/ŚRIII/018/VI/2021
 • Data ważności 23.07.2021
 • Data ogłoszenia 23.06.2021
23-06-2021 14:06
 • Numer naboru 070/ŚRIV/017/VI/2021
 • Data ważności 23.07.2021
 • Data ogłoszenia 23.06.2021
23-06-2021 13:06
 • Numer naboru 069/ŚRIII/016/VI/2021
 • Data ważności 23.07.2021
 • Data ogłoszenia 23.06.2021
23-06-2021 13:06
 • Numer naboru 068/ŚRI/015/VI/2021
 • Data ważności 23.07.2021
 • Data ogłoszenia 23.06.2021
23-06-2021 12:06
 • Numer naboru 067/OPPII/006/VI/2021
 • Data ważności 23.07.2021
 • Data ogłoszenia 23.06.2021
23-06-2021 12:06
 • Numer naboru 066/PMI/013/VI/2021
 • Data ważności 07.07.2021
 • Data ogłoszenia 23.06.2021
23-06-2021 11:06
 • Numer naboru 065/PMI/012/VI/2021
 • Data ważności 07.07.2021
 • Data ogłoszenia 23.06.2021