Praca w urzędzie (1475)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

25.01.2023 - 11:14
 • Numer naboru 020/ASI/003/I/2023
 • Data ważności 08.02.2023
 • Data ogłoszenia 25.01.2023
24.01.2023 - 09:33
 • Numer naboru 017/ŚRIII/003/I/2023
 • Data ważności 07.02.2023
 • Data ogłoszenia 24.01.2023
23.01.2023 - 13:32
 • Numer naboru 016/OPPVI/001/I/2023
 • Data ważności 06.02.2023
 • Data ogłoszenia 23.01.2023
19.01.2023 - 13:51
 • Numer naboru 015/PMII/006/I/2023
 • Data ważności 02.02.2023
 • Data ogłoszenia 19.01.2023
18.01.2023 - 15:04
 • Numer naboru 014/PMII/005/I/2023
 • Data ważności 01.02.2023
 • Data ogłoszenia 18.01.2023
18.01.2023 - 14:13
 • Numer naboru 013/RPOII/001/I/2023
 • Data ważności 01.02.2023
 • Data ogłoszenia 18.01.2023
18.01.2023 - 12:52
 • Numer naboru 012/GKII/001/I/2023
 • Data ważności 01.02.2023
 • Data ogłoszenia 18.01.2023
17.01.2023 - 10:49
 • Numer naboru 011/ŚRV/002/I/2023
 • Data ważności 31.01.2023
 • Data ogłoszenia 17.01.2023