Praca w urzędzie (1195)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

15-10-2021 15:10
 • Numer naboru 145/KEI/006/X/2021
 • Data ważności 29.10.2021
 • Data ogłoszenia 15.10.2021
14-10-2021 13:10
 • Numer naboru 144/PRIII/008/X/2021
 • Data ważności 28.10.2021
 • Data ogłoszenia 14.10.2021
08-10-2021 11:10
 • Numer naboru 143/OPPI/012/X/2021
 • Data ważności 22.10.2021
 • Data ogłoszenia 08.10.2021
06-10-2021 15:10
 • Numer naboru 141/FMI/013/X/2021
 • Data ważności 20.10.2021
 • Data ogłoszenia 06.10.2021
04-10-2021 15:10
 • Numer naboru 140/RPVI/008/X/2021
 • Data ważności 18.10.2021
 • Data ogłoszenia 04.10.2021
01-10-2021 09:10
 • Numer naboru 139/PRVII/007/X/2021
 • Data ważności 15.10.2021
 • Data ogłoszenia 01.10.2021
01-10-2021 09:10
 • Numer naboru 138/OPPVI/011/X/2021
 • Data ważności 15.10.2021
 • Data ogłoszenia 01.10.2021
30-09-2021 14:09
 • Numer naboru 137/KEIV/005/IX/2021
 • Data ważności 14.10.2021
 • Data ogłoszenia 30.09.2021