Praca w urzędzie (1019)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

16-11-2020 11:11
 • Numer naboru 146/FMI/008/XI/2020
 • Data ważności 16.12.2020
 • Data ogłoszenia 16.11.2020
10-11-2020 15:11
 • Numer naboru 145/EFSVI/009/XI/2020
 • Data ważności 10.12.2020
 • Data ogłoszenia 10.11.2020
06-11-2020 13:11
 • Numer naboru 144/GKIII/002/XI/2020
 • Data ważności 07.12.2020
 • Data ogłoszenia 06.11.2020
05-11-2020 14:11
 • Numer naboru 143/ASI/010/XI/2020
 • Data ważności 07.12.2020
 • Data ogłoszenia 05.11.2020
04-11-2020 16:11
 • Numer naboru 142/KAI/007/XI/2020
 • Data ważności 04.12.2020
 • Data ogłoszenia 04.11.2020
04-11-2020 15:11
 • Numer naboru 141/IF/008/XI/2020
 • Data ważności 16.11.2020
 • Data ogłoszenia 04.11.2020
23-10-2020 09:10
 • Numer naboru 139/KMI/013/X/2020
 • Data ważności 06.11.2020
 • Data ogłoszenia 23.10.2020
22-10-2020 14:10
 • Numer naboru 138/PMII/027/X/2020
 • Data ważności 05.11.2020
 • Data ogłoszenia 22.10.2020
16-10-2020 12:10
 • Numer naboru 137/PMII/026/X/2020
 • Data ważności 30.10.2020
 • Data ogłoszenia 16.10.2020