Realizacja kontroli co najmniej 24 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka WŁ

 Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 24 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.8044.4.1.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 13 grudnia 2024 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  1. oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4,
  3. podpisana przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
  Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu w oryginale dokumenty poświadczające spełnianie przez niego warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do dnia 25 marca 2024 r.

Czytany 221 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  04.03.2024 - 16:13
Osoba modyfikująca: Natalia Garczyńska
Ostatnio zmieniany: 28.03.2024 - 09:23

 • * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj

   

 • * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj