Interpelacje
Sygnatura interpelacji Składający   Data interpelacji Odpowiedź z dnia Sygnatura odpowiedzi
KSII.0003.57.2018 Halina Rosiak wynagrodzeń dla pracowników 30.10.2018 13.11.2018 57_odp_2018
KSII.0003.109.2018 Bożena Ziemniewicz możliwości wprowadzenia udogodnień dla nauczycieli 15.10.2018 24.10.2018 109_odp_2018
KSII.0003.108.2018 Włodzimierz Kula sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie 22.08.2018 05.09.2018 108_odp_2018
KSII.0003.107.2018 Arkadiusz Gajewski zaawansowania prac związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przebiegającym przez Gminę Ujazd 27.07.2018 20.08.2018 107_odp_2018
KSII.0003.107.2018 Arkadiusz Gajewski zaawansowania prac związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przebiegającym przez Gminę Ujazd 27.07.2018 10.08.2018
 
107_odp_2018
KSII.0003.106.2018 Arkadiusz Gajewski możliwości wpisania tomaszowskiej instalacji RIPOK do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 30.04.2018 14.05.2018 106_odp_2018
KSII.0003.105.2018 Włodzimierz Kula sporu, jaki toczy się przed sądem w Bełchatowie pomiędzy dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II a zwolnionymi przez poprzedniego dyrektora pracownikami 18.04.2018 02.05.2018 105_odp_2018
KSII.0003.104.2018 Włodzimierz Kula odbudowy i odtworzenia nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 484 na odcinku Bełchatów - Łękawa i Łękawa - Kamieńsk 18.04.2018 30.04.2018 104_odp_2018
KSII.0003.103.2018 Piotr Adamczyk zweryfikowania informacji dot. nieprawidłowości i wyłudzeń środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, do których miało dochodzić w ramach projektu RPLD.09.01.02-10-0004/16 18.04.2018 30.04.2018 103_odp_2018
KSII.0003.102.2018 Piotr Adamczyk

premii i nagród przyznanych przez Marszałka Województwa 

w kadencji 2014 -2018 na podstawie przepisów prawa innych niż Regulamin Wynagrodzenia

12.03.2018 25.04.2018 102_odp_2018
KSII.0003.101.2018 Piotr Adamczyk prośba o wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi utrzymania czystości w jednostkach miejskich w latach 2011 – 2018. 12.03.2018 26.03.2018 101_odp_2018
KSII.0003.100.2018 Piotr Adamczyk istotnych aspektów działalności organów Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 12.03.2018 27.03.2018 100_odp_2018
KSII.0003.99.2018 Piotr Adamczyk nieprawidłowości dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 2112E na odcinku Młogoszyn-Ktery współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego 30.01.2018

załącznik zdjęcie

zdjęcie2

zdjęcie3

zdjęcie4

zdjęcie5

załącznik_pismo

pismo2

pismo3

pismo4

pismo5
13.02.2018 99_odp_2018
KSII.0003.98.2018 Halina Rosiak kosztów utrzymania w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym Tuli Luli 26.01.2018 06.02.2018 98_odp_2018
KSII.0003.97.2018 Halina Rosiak braku realizacji zadania dot. szlaku turystyki konnej w budżecie województwa łódzkiego w 2017 roku 26.01.2018 06.02.2018 97_odp_2018
KSII.0003.96.2018 Halina Rosiak zapłaty Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia za nadwykonania wypracowane przez placówki ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego 26.01.2018 06.02.2018 96_odp_2018
KSII.0003.95.2018 Piotr Adamczyk postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji realizowanej przy ul. Swojskiej i ul. Zbąszyńskiej w Łodzi 17.01.2018 31.01.2018 95_odp_2018
KSII.0003.94.2017 Piotr Adamczyk rozkładu jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 28.11.2017 12.12.2017 94_odp_2017
KSII.0003.93.2017 Beata Ozga-Flejszer sytuacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Skierniewicach 27.11.2017 11.12.2017 93_odp_2017
KSII.0003.43.2017 Piotr Adamczyk sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi 26.09.2017 10.10.2017 43_odp_2017
KSII.0003.92.2017 Piotr Adamczyk odwołania ze stanowiska dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi pana Pawła Gabary 11.08.2017 23.08.2017 92_odp_2017
KSII.0003.41.2017 Marek Włóka kwestii związanych ze środkami z budżetu Unii Europejskiej 26.07.2017 09.08.2017 41_odp_2017
KSII.0003.91.2017 Robert Baryła zmiany rozkładu na rok 2017/2018 pociągów relacji: Łódź-Toruń oraz Toruń- Łódź 17.07.2017 25.07.2017 91_odp_2017
KSII.0003.90.2017 Marcin Bugajski ewentualnego wystąpienia przypadku wyłączenia się radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego z głosowań w sprawach wymienionych w odpowiedzi na interpelację z dnia 30.05.2017 20.06.2017 04.07.2017 90_odp_2017
KSII.0003.89.2017 Piotr Adamczyk zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 20.06.2017 29.06.2017 89_odp_2017
KSII.0003.88.2017 Halina Rosiak
Iwona Koperska
sytuacji w Teatrze Wielkim w Łodzi 14.06.2017 28.06.2017 88_odp_2017
KSII.0003.87.2017 Piotr Grabowski sytuacji ekonomicznej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego 05.06.2017 14.06.2017 87_odp_2017
KSII.0003.86.2017 Marcin Bugajski badań ewaluacyjnych wykonywanych na rzecz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 2014 roku do dnia dzisiejszego 30.05.2017
12.06.2017


13.06.201726.06.2017
86_odp_2017
KSII.0003.85.2017 Marcin Bugajski składów osobowych komisji, których prace były podstawą dla przyznania środków finansowych opisanych w odpowiedzi na interpelacje z dnia 27 marca oraz 28 kwietnia br. 30.05.2017 12.06.201713.06.2017
85_odp_2017
KSII.0003.84.2017 Halina Rosiak Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego "Tuli-Luli" 26.05.2017 02.06.2017 84_odp_2017
KSII.0003.83.2017 Halina Rosiak realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia płatności za nadwykonania od 2015 roku w placówkach ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Marszałek Województwa Łódzkiego 26.05.2017 05.06.2017 83_odp_2017
KSII.0003.82.2017 Halina Rosiak podróży zagranicznych radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego bieżącej kadencji 22.05.2017 05.06.2017 82_odp_2017
KSII.0003.81.2017 Halina Rosiak postępowania prokuratorskiego dot. Łódzkiego Szlaku Konnego 22.05.2017 05.06.2017 81_odp_2017
KSII.0003.80.2017 Halina Rosiak ruchu turystycznego na Łódzkim Szlaku Konnym 22.05.2017 05.06.2017 80_odp_2017
KSII.0003.79.2017 Błażej Spychalski kompleksowej termomodernizacji oraz zmiany źródła ciepła w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 17.05.2017 31.05.2017


12.06.2017


 
79_odp_2017
KSII.0003.78.2017 Robert Baryła postawienia automatu biletowego na dworcu kolejowym w Łęczycy 11.05.2017 22.05.2017 78_odp_2017
KSII.0003.77.2017 Włodzimierz Kula zanieczyszczonego powietrza (tzw. smogu) w województwie łódzkim 28.04.2017 11.05.2017 77_odp_2017
KSII.0003.76.2017 Włodzimierz Kula sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie 28.04.2017 12.05.2017 76_odp_2017
KSII.0003.75.2017 Marcin Bugajski misji gospodarczych organizowanych przez ŁAAR S.A. oraz podrózy zagranicznych, w których uczestniczyły inne osoby, niż pracownicy ŁARR S.A. w okresie od 2014 r. do dnia dzisiejszego 28.04.2017 11.05.2017


26.05.2017
75_odp_2017
KSII.0003.74.2017 Marcin Bugajski dokumentów strategicznych lub dokumentacji wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez ŁARR S.A w okresie od 2011 r. do dnia dzisiejszego 28.04.2017 11.05.2017


26.05.2017
74_odp_2017
KSII.0003.73.2017 Marcin Bugajski przekazania środków finansowych na cele sportowe 28.04.2017 11.05.2017 73_odp_2017
KSII.0003.72.2017 Krzysztof Ciebiada stanu drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Kolonia Zawady – Chociw – Łazów oraz braku chodnika w m. Chociw 20.04.2017 04.05.2017 72_odp_2017
KSII.0003.71.2017 Piotr Adamczyk, Robert Baryła Krzysztof Ciebiada, Iwona Koperska, Michał Król planowanego spotkania radnych w ramach tzw. Sejmiku Sejmików 19.04.2017 03.05.2017 71_odp_2017
KSII.0003.70.2017 Arkadiusz Gajewski inwestycji na drodze dw713 w odcinku przebiegającym przez centrum Tomaszowa Mazowieckiego 27.03.2017 10.04.2017 70_odp_2017
KSII.0003.69.2017 Arkadiusz Gajewski planowanych działań Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przeciwdziałania zatruciu powietrza na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i całego województwa łódzkiego 27.03.2017 10.04.2017 69_odp_2017
KSII.0003.68.2017 Arkadiusz Gajewski ruchu motorowego na terenie Zalewu Sulejowskiego 27.03.2017 10.04.2017 68_odp_2017
KSII.0003.67.2017 Marcin Bugajski Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 27.03.2017 10.04.2017 67_odp_2017
KSII.0003.66.2017 Marcin Bugajski zestawienia uchwał organów Samorządu Województwa Łódzkiego dotyczących przekazania środków finansowych na cele sportowe w latach 2014-2017 27.03.2017 10.04.2017
 
66_odp_2017
KSII.0003.65.2017 Włodzimierz Kula modernizacji drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Bełchatów-Kamieńsk oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku Zelów-Bełchatów 28.02.2017 14.03.2017 65_odp_2017
KSII.0003.64.2017 Włodzimierz Kula projektu ustawy o tzw. sieci szpitali 28.02.2017 15.03.2016 64_odp_2017
KSII.0003.63.2017 Krzysztof Ciebiada funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w województwie łódzkim 07.02.2017 15.02.2017 63_odp_2017
KSII.0003.62.2017 Krzysztof Ciebiada uzupełnienia odpowiedzi na interpelację zawartą w piśmie KSII.0003.61.2017 w sprawie przelania środków w latach 2007-2015 przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach na konta Urzędu Marszałkowskiego 07.02.2017 21.02.2017 62_odp_2017
KSII.0003.61.2017 Krzysztof Ciebiada przelania środków finansowych w latach 2007-2015 przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach na konta Urzędu Marszałkowskiego 09.01.2017 19.01.2017 61_odp_2017
KSII.0003.60.2016 Andrzej Chowis włączenia drogi gminnej Łagiewniki do drogi krajowej nr 8 – Dąbrowa. 20.12.2016 27.12.2016 

06.02.2017      
 
60_odp_2016
KSII.0003.59.2016 Krzysztof Ciebiada decyzji Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Marszałku Województwa Łódzkiego o przekazaniu środków na sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach wojewódzkich 14.12.2016 23.12.2016 59_odp_2016
KSII.0003.58.2016 Iwona Koperska wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na rachunek Miasta i Gminy Pajęczno w latach 2005-2015 29.11.2016 09.12.2016 58_odp_2016
KSII.0003.57.2016 Andrzej Chowis zwiększenia liczby pociągów na trasach: Kutno-Włocławek-Kutno i Łódź-Toruń-Łódź realizowanych przez spółkę Przewozy Regionalne 29.11.2016 13.12.2016 57_odp_2016
KSII.0003.56.2016 Arkadiusz Gajewski przebudowy skrzyżowania ulic Mireckiego oraz Szczęśliwej w Tomaszowie Mazowieckim 31.10.2016 14.11.2016 56_odp_2016
KSII.0003.55.2016 Arkadiusz Gajewski przebudowy drogi nr 713 na odcinku Tomaszowa Mazowieckiego 31.10.2016 14.11.2016 55_odp_2016
KSII.0003.52.2016 Robert Baryła utworzenia kasy biletowej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na dworcu kolejowym w Kutnie 14.09.2016 28.09.2016 52_odp_2016
KSII.0003.51.2016 Piotr Adamczyk opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości, na której prowadzi swoją działalność Wojewódzki Szpital im. M. Kopernika oraz opłat za dzierżawę powierzchni dla podmiotów usługowych na terenie ww. szpitala 09.09.2016 22.09.2016 51_odp_2016
KSII.0003.50.2016 Piotr Bors oddziału chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi 05.09.2016 16.09.2016 50_odp_2016
KSII.0003.49.2016 Klub Radnych PiS:
Piotr Adamczyk, Piotr Grabowski,
Krzysztof Ciebiada,
Michał Król
nie przekazania do Wojewody Łódzkiego stanowiska w sprawie stosowania się do niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego 06.06.2016 09.06.2016 49_odp_2016
KSII.0003.22.1.2016 Andrzej Chowis poprawy bezpieczeństwa  na drodze wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych na odcinku od miejscowości Rychłocice (gmina Konopnica) do miejscowości Widoradz (gmina Wieluń) 26.04.2016 10.05.2016 22.1_odp_2016
KSII.0003.47.2016 Krzysztof Ciebiada

skorzystania przez mieszkańców aglomeracji łódzkiej

z dofinansowania przeznaczonego na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych i możliwości zmiany zapisu w ramach Programu RPO w strategii ZIT w dziale IV.2.3.

20.04.2016 04.05.2016 47_odp_2016
KSII.0003.46.2016 Krzysztof Ciebiada informacji o opłatach dokonywanych przez oddziały Pogotowia Ratunkowego za odpisy wyników badań i diagnoz lekarskich 20.04.2016 04.05.2016 46_odp_2016
KSII.0003.45.2016 Piotr Adamczyk drogi wojewódzkiej 480 przebiegającej przez gminę Widawa na odcinku Kolonia Zawady - Łazów 22.03.2016 4.04.2016 45_odp_2016
KSII.0003.44.2016 Andrzej Chowis przebudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Czarnożyły - Złoczew 22.03.2016 4.04.2016 44_odp_2016
KSII.0003.42.2016 Piotr Adamczyk planów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotyczących wykorzystania budynku po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu 16.02.2016 26.02.2016 42_odp_2016
KSII.0003.41.2016 Ilona Rafalska kwalifikowalności podatku VAT w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 15.02.2016 1.03.2016 41_odp_2016
KSII.0003.40.2016 Piotr Adamczyk organizacji Expo 2022 29.01.2016 11.02.2016 40_odp_2016
KSII.0003.38.2016 Michał Król podjęcia stosownych prac remontowych i inwestycyjnych w otoczeniu Bazyliki Matki Boskiej Gidelskiej 27.01.2016 9.02.2016 38_odp_2016
KSII.0003.36.2015 Piotr
Adamczyk
zasilenia nagłośnienia demonstracji politycznej KOD, która odbyła się przed Teatrem Wielkim w Łodzi 21.12.2015 29.12.2015 36_odp_2015
KSII.0003.19.1.2015 Błażej Spychalski czy i kiedy Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego zostanie przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. 17.12.2015 23.12.2015 19.1_odp_2015
KSII.0003.35.2015 Beata Ozga - Flejszer rozbudowy Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu zespolonym im. S. Rybickiego w Skierniewicach 02.12.2015 10.12.2015 35_odp_2015
KSII.0003.34.2015 Włodzimierz Kula zapewnienia większego bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 480 z drogą krajową 74 w miejscowości Grudna Gmina Szczerców 27.11.2015 08.12.2015 34_odp_2015
KSII.0003.33.2015 Piotr Grabowski licznych protestów mieszkańców gmin powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego spowodowanych planami ograniczenia regionalnych połączeń kolejowych 23.11.2015 07.12.2015 33_odp_2015
KSII.0003.31.2015 Piotr Adamczyk ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim 07.10.2015 21.10.2015

03.11.2015
31_odp_2015
KSII.0003.30.2015 Piotr Adamczyk w jaki sposób będą monitorowane kierunki interwencji oraz jaka jednostka będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań społecznych w obszarze polityki społecznej 07.10.2015 21.10.2015

03.11.2015
30_odp_2015
KSII.0003.29.2015 Piotr Adamczyk zastrzeżeń na temat pracy szpitala im. J. Korczaka 07.10.2015 21.10.2015 29_odp_2015
KSII.0003.14.1.2015 Joanna Kopcińska zezwolenia na budowę schroniska dla zwierząt we wsi Jasionka 27.08.2015 09.09.2015

07.10.2015
14.1_odp_2015
KSII.0003.14.2015 Robert Baryła gmin dotkniętych suszą na terenie województwa łódzkiego 27.08.2015 03.09.2015 14_odp_2015
KSII.0003.28.2015 Mariusz Rusiecki remontu dróg wojewódzkich 25.08.2015 08.09.2015 28_odp_2015
KSII.0003.27.2015 Mariusz Rusiecki przejęcia 150 kilometrów dróg 25.08.2015 08.09.2015 27_odp_2015
KSII.0003.26.2015 Piotr Adamczyk poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach kolejowych w Łodzi 17.08.2015 31.08.2015

01.10.2015
26_odp_2015
KSII.0003.25.2015 Joanna Kopcińska
Krzysztof Ciebiada
na jakim etapie realizacji na terenie województwa łódzkiego jest projekt MZ w Programie Kapitał Ludzki – mapy potrzeb zdrowotnych 30.07.2015 13.08.2015 25_odp_2015
KSII.0003.24.2015 Joanna Kopcińska
Krzysztof Ciebiada
udzielenia informacji na temat poziomu zabezpieczenia usług psychiatrycznych w zakresie opieki ambulatoryjnej, opieki stacjonarnej i poza szpitalnej w województwie łódzkim w skali roku. 30.07.2015 13.08.2015 24_odp_2015
KSII.0003.23.2015 Robert Baryła zatruć dopalaczami w województwie łódzkim 22.07.2015 04.08.2015 23_odp_2015
KSII.0003.22.2015 Piotr Bors objęcia patronatem imprezy Fly Fest organizowanej w Piotrkowie Trybunalskim 13.07.2015 23.07.2015 22_odp_2015
KSII.0003.21.2015 Piotr Bors przedstawienia konkretnych planów samorządu województwa wobec portu lotniczego w Łodzi 13.07.2015 27.07.2015 21_odp_2015
KSII.0003.12.3.2015 Krzysztof Ciebiada przedstawienia docelowego modelu wraz z kosztami funkcjonowania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Spółki Przewozy Regionalne Oddziału Łódzkiego 30.06.2015 21.07.2015 12.3_odp_2015
KSII.0003.12.2.2015 Mariusz Rusiecki trudnej sytuacji szpitala w Bełchatowie 30.06.2015 16.07.2015 12.2_odp_2015
KSII.0003.12.1.2015 Mariusz Rusiecki nowego okresu programowania środków unijnych 30.06.2015 10.07.2015 12.1_odp_2015
KSII.0003.20.2015 Rafał Ambrozik Ponowne rozpatrzenie wykupu mieszkania przez mieszkankę Rawy Mazowieckiej 24.06.2015 06.07.2015 20_2015_odp
KSII.0003.19.2015 Iwona Koperska Przedstawienie realnego planu remontu drogi wojewódzkiej nr 486, drogi łączącej DK 42 w Wieluniu z DK 42 w Działoszynie 24.06.2015 06.07.2015 19_2015_odp
KSII.0003.18.2015 Iwona Koperska Wyjaśnienia aktualnej sytuacji w nowo wybudowanym oddziale kardiochirurgii w Wojeódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biegańskiego w Łodzi 24.06.2015 06.07.2015 18_2015_odp
KSII.0003.17.2015 Iwona Koperska
Halina Rosiak
Wypowiedzi prezesa firmy Łódzki Regionalny Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o. na sesji SWŁ w dniu 26 maja 2015 r. o zakupie 2 ha ziemi przez rosyjską firmę. 09.06.2015 23.06.2015 17_2015_odp
KSII.0003.16.2015 Iwona Koperska Z prośbą o podjęcie działań w celu wyjaśnienia sytuacji pracowników, przedstawienie średniej rocznej pensji przypadającej na pracownika z rozróżnieniem stanowisk 26.05.2015 08.06.2015 16_2015_odp
KSII.0003.15.2015 Rafał Ambrozik objęcia przez Marszałka Województwa Łódzkiego honorowym patronatem Dnia Rawy Mazowieckiej 04.05.2015 18.05.2015 15_2015_odp
KSII.0003.14.1.2015 Robert Baryła Konieczności modernizacji i przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 702 z drogą nr 60 oraz nr 92 28.04.2015 08.05.2015 14.1_2015_odp
KSII.0003.14.2015 Krzysztof Ciebiada Złego stanu technicznego drogi wojewódzkiej 480 przebiegającej przez gminę Widawa na odcinku Kolonia Zawada - Łazów 28.04.2015 12.05.2015 14_2015_odp
KSII.0003.13.2015 Beata Ozga-Flejszer w sprawie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego budowy obwodnicy Bolimowa 22.04.2015 08.05.2015 13_2015_odp
 
KSII.0003.12.2015 Włodzimierz Kula w sprawie ponowienia inerpelacji dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy ciagu pieszo - rowerowego przy drodze 484 10.04.2015 23.04.2015 12_2015_odp
KSII.0003.8.2015 Ilona
Rafalska
planowanych remontów Oddziału Ginekologiczno-Położnicze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 31.03.2015 14.04.2015 8_2015_odp
KSII.0003.11.2015 Tomasz Piotrowski kwalifikowalności wydatków w ramach części wspólnych oraz poza częściami wspólnymi budynków komunalnych w projektach z zakresu rewitalizacji 25.03.2015 8.04.2015 11_2015_odp
KSII.0003.10.2015 Tomasz Piotrowski możliwości realizacji projektów grantowych z zakresu rewitalizacji dla wspólnot mieszkaniowych 25.03.2015 8.04.2015 10_2015_odp
KSII.0003.9.2015 Rafał
Ambrozik
zanieczyszczeń emitowanych przez kotłownię przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tomaszowie Mazowieckim 19.03.2015 3.04.2015 9_2015_odp
KSII.0003.7.2015 Krzysztof Ciebiada niebezpieczeństw wynikających ze wzmożonego ruchu samochodowego przez Pabianice w związku ze zmianą organizacji ruchu w Łodzi 17.03.2015 23.04.2015 7_2015_odp
KSII.0003.8.2015 Piotr Adamczyk funkcjonowania Filharmonii Łódzkiej 9.03.2015 23.03.2015 8_2015_odp
KSII.0003.7.2015 Rafał Ambrozik wykupu lokalu mieszkalnego przez lokatorkę 27.02.2015 12.03.2015 7_2015_odp
KSII.0003.5.2.2015 Ilona Rafalska przejazdów kolejowych na trasie kolei aglomeracyjnych Zgierz - Kutno 24.02.2015 19.03.2015
5.2._2015_odp
KSII.0003.5.1.2015 Andrzej Chowis przebudowy drogi krajowej na odcinku Czarnożyły - Złoczew 24.02.2015 5.03.2015 5.1._2015_odp
KSII.0003.5.2015 Piotr Adamczyk zagrożenia bezpieczeństwa na drogach dla pieszych 24.02.2015 23.03.2015 5_2015_odp
KSII.0003.6.2015 Arkadiusz Gajewski stanu przygotowań inwestycji na drodze 713 18.02.2015 26.02.2015 6_2015_odp
KSII.0003.5.2015 Piotr Grabowski prac projektowych związanych z modernizacją i budową dróg wojewódzkich w latach 2008-2014 9.02.2015 13.03.2015 5_2015_odp
KSII.0003.4.2015 Piotr Grabowski projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" 9.02.2015 24.02.2015 4_2015_odp
KSII.0003.4.2015 Piotr Grabowski informacji dotyczących realizacji inwestycji drogowych 26.01.2015 9.02.2015 4_2015_odp
KSII.0003.3.2015
 
Beata Ozga -
Flejszer
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, Oddział Piotrków Trybunalski, Rejon Piotrków Trybunalski, Rejon Skierniewice 12.01.2015 26.01.2015 3_2015_odp
KSII.0003.2.2015 Beata Ozga - Flejszer utrudnień zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Skierniewickiego i Łódzkiego - Wschodniego w zakresie korzystania z usług PKP 7.01.2015 21.01.2015 2_2015_odp
KSII.0003.2.2014 Iwona Koperska notyfikacji projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" 16.12.2014 23.12.2014 2_2014_odp
KSII.0003.1.2014 Wlodzimierz
Kula
opracowania dokumentacji projektowej budowy ciagu pieszo rowerowego przy drodze nr 484 30.12.2014 13.01.2015 1_2015_odp
@import "../examples_support/syntax/css/shCore.css";
Czytany 19489 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:55
Osoba modyfikująca: Renata Pigoń
Ostatnio zmieniany: 14.11.2018 - 09:20