Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego V kadencji (2014-2018)

Marek Mazur – Przewodniczący SWŁ
Krzysztof Ciebiada – Wiceprzewodniczący SWŁ
Włodzimierz Kula – Wiceprzewodniczący SWŁ
Dorota Ryl – Wiceprzewodnicząca SWŁ

Czytany 27150 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  20.12.2012 - 10:41
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 07.06.2019 - 09:14