Zapytania radnych

 
 Sygnatura zapytania Sładający zapytania w sprawie Data zapytania Odpowiedź z dnia
Sygnatura odpowiedzi
 
KSII.0003.46.2.2017 Piotr Adamczyk sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi 19.12.2017 18.01.2018 46.2_odp_2017
KSII.0003.46.1.2017 Piotr Adamczyk zwrotu dofinansowania przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 19.12.2017 28.12.2017 46.1_odp_2017
KSII.0003.45.4.2017 Andrzej Górczyński spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 27.11.2017 27.12.2017 45.4_odp_2017
KSII.0003.45.3.2017 Piotr Bors spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 27.11.2017 27.12.2017 45.3_odp_2017
KSII.0003.45.2.2017 Iwona Koperska spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 27.11.2017 27.12.2017 45.2_odp_2017
KSII.0003.45.1.2017 Piotr Adamczyk Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 27.11.2017 12.12.2017 45.1_odp_2017
KSII.0003.44.2.2017 Włodzimierz Kula Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz Karty Seniora Województwa Łódzkiego 24.10.2017 21.11.2017 44.2_odp_2017
KSII.0003.44.1.2017 Piotr Bors kar umownych nałożonych na wykonawcę przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 714 24.10.2017 23.11.2017 44.1_odp_2017
KSII.0003.43.2017 Piotr Bors budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego 26.09.2017 12.10.2017 43_odp_2017
KSII.0003.40.2.2017 Piotr Grabowski Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi 20.06.2017 21.07.2017 41.2_odp_2017
KSII.0003.40.1.2017 Piotr Bors drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Brójce 20.06.2017 21.07.2017 40.1_odp_2017
KSII.0003.38.4.2017 Krzysztof Ciebiada sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 30.05.2017 28.06.2017 38.4_odp_2017
KSII.0003.38.3.2017 Piotr Grabowski sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 30.05.2017 29.06.2017 38.3_odp_2017
KSII.0003.38.2.2017 Włodzimierz Fisiak sposobów ochrony przed dzikami na terenach wyłączonych z obszarów łowieckich 30.05.2017 27.06.2017 38.2_odp_2017
KSII.0003.38.1.2017 Włodzimierz Fisiak organizacji pozarządowych 30.05.2017 27.06.2017 38.1_odp_2017
KSII.0003.37.2017 Piotr Bors uzupełnienia zapytania z dnia 27.03.2017 dot. złożenia wniosku do łódzkiego oddziału NFZ przez spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 28.04.2017 17.05.2017 37_odp_2017
KSII.0003.35.2017 Piotr Bors złożenia wniosku do łódzkiego oddziału NFZ przez spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 27.03.2017 24.04.2017 35_odp_2017
KSII.0003.34.2017 Piotr Bors działań dotyczących spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o 28.02.2017 22.03.2017 34_odp_2017
KSII.0003.26.2016 Michał Król działań dotyczących oddziału urologicznego w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim 02.08.2016 22.08.2016 26.1._odp_2016
KSII.0003.25.6.2016 Włodzimierz Fisiak działań dotyczących Szpitala im. Korczaka 21.06.2016 15.07.2016 25.6_odp_2016
KSII.0003.25.5.2016 Michał Król działań dotyczących oddziału położniczego w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim 21.06.2016 19.07.2016 25.5_odp_2016
KSII.0003.25.4.2016 Michał Król działań dotyczących spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 21.06.2016 21.07.2016 25.4_odp_2016
KSII.0003.25.3.2016 Piotr Grabowski działań dotyczących spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 21.06.2016 21.07.2016 25.3_odp_2016
KSII.0003.25.2.2016 Piotr Bors działań dotyczących spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 21.06.2016 21.07.2016 25.2_odp_2016
KSII.0003.25.1.2016 Iwona Koperska działań dotyczących spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 21.06.2016 21.07.2016 25.1_odp_2016
KSII.0003.48.2016 Robert Baryła przebudowy drogi wojewódzkiej nr 703 18.05.2016 31.05.2016 48_odp_2016
KSII.0003.43.2016 Robert Baryła kwestii związanych z rozkładem jazdy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 18.02.2016 3.03.2016 43_odp_2016
KSII.0003.39.2016 Robert Baryła aktualnej sytuacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.
27.01.2016 10.02.2016 39_odp_2016
KSII.0003.37.2016 Robert Baryła działań i rozmów między dyrekcją WORD w Skierniewicach, a władzami samorządowymi Kutna co do ustaleń lokalizacji Filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na terenie miasta Kutno. 12.01.2016 26.01.2016 37_2016_odp
KSII.0003.32.2015 Robert Baryła powstania Filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kutnie 19.11.2015 27.11.2015 32_2015_odp
KSII.0003.10.1.2015 Iwona Koperska Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej 26.05.2015 09.06.2015 10.1_2015_odp
KSII.0003.9.1.2015 Joanna Kopcińska Czy i kiedy umieszczone zostaną na murze wyremontowanego Ośrodka Pediatrycznego im. Janusza Korczaka tablice pamiątkowe upamiętniające budowę szpitala i imię jego patronki Anny Marii Herbst. 06.05.2015 19.05.2015 19_2015_odp
           
           
           
Czytany 8922 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:57
Osoba modyfikująca: Karolina Sobolewska
Ostatnio zmieniany: 18.01.2018 - 15:52