Praca w urzędzie (791)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.
 
Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl .

 

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)
 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 089/IFIV/010/VII/2018
 • Data ważności 23.07.2018
 • Data ogłoszenia 09.07.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 088/IFIV/009/VII/2018
 • Data ważności 23.07.2018
 • Data ogłoszenia 09.07.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 086/PRZI/015/VII/2018
 • Data ważności 16.07.2018
 • Data ogłoszenia 06.07.2018

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 085/PRZIII/014/VII/2018
 • Data ważności 16.07.2018
 • Data ogłoszenia 05.07.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji