Praca w urzędzie (1199)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

27-10-2021 12:10
 • Numer naboru 159/OPPVI/014/X/2021
 • Data ważności 10.11.2021
 • Data ogłoszenia 27.10.2021
26-10-2021 14:10
 • Numer naboru 158/OPPII/013/X/2021
 • Data ważności 09.11.2021
 • Data ogłoszenia 26.10.2021
26-10-2021 10:10
 • Numer naboru 157/FMIII/016/X/2021
 • Data ważności 09.11.2021
 • Data ogłoszenia 26.10.2021
25-10-2021 14:10
 • Numer naboru 156/PMII/028/X/2021
 • Data ważności 08.11.2021
 • Data ogłoszenia 25.10.2021
25-10-2021 12:10
 • Numer naboru 155/PMII/027/X/2021
 • Data ważności 08.11.2021
 • Data ogłoszenia 25.10.2021
25-10-2021 09:10
 • Numer naboru 154/PMI/026/X/2021
 • Data ważności 08.11.2021
 • Data ogłoszenia 25.10.2021
22-10-2021 14:10
 • Numer naboru 153/ASI/008/X/2021
 • Data ważności 05.11.2021
 • Data ogłoszenia 22.10.2021
22-10-2021 09:10
 • Numer naboru 152/PRVII/010/X/2021
 • Data ważności 05.11.2021
 • Data ogłoszenia 22.10.2021
21-10-2021 11:10
 • Numer naboru 151/KMIV/009/X/2021
 • Data ważności 04.11.2021
 • Data ogłoszenia 21.10.2021
21-10-2021 10:10
 • Numer naboru 150/PRIX/009/X/2021
 • Data ważności 04.11.2021
 • Data ogłoszenia 21.10.2021