Praca w urzędzie (1123)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

02-07-2021 10:07
 • Numer naboru 083/ŚRIV/022/VII/2021
 • Data ważności 02.08.2021
 • Data ogłoszenia 02.07.2021
02-07-2021 10:07
 • Numer naboru 082/ŚRIII/021/VII/2021
 • Data ważności 02.08.2021
 • Data ogłoszenia 02.07.2021
02-07-2021 09:07
 • Numer naboru 081/ŚRIII/020/VII/2021
 • Data ważności 02.08.2021
 • Data ogłoszenia 02.07.2021
01-07-2021 13:07
 • Numer naboru 079/FMI/006/VII/2021
 • Data ważności 02.08.2021
 • Data ogłoszenia 01.07.2021
01-07-2021 13:07
 • Numer naboru 078/FMVII/005/VII/2021
 • Data ważności 02.08.2021
 • Data ogłoszenia 01.07.2021
30-06-2021 09:06
 • Numer naboru 077/OPPIV/007/VI/2021
 • Data ważności 14.07.2021
 • Data ogłoszenia 30.06.2021
29-06-2021 10:06
 • Numer naboru 076/STIV/004/VI/2021
 • Data ważności 29.07.2021
 • Data ogłoszenia 29.06.2021
29-06-2021 08:06
 • Numer naboru 074/KEII/002/VI/2021
 • Data ważności 29.07.2021
 • Data ogłoszenia 29.06.2021