Zapytania ofertowe - nieaktywne (15)

25.10.2022 - 13:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.721.3.77.2022.BK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 listopada 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wypełniony Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Wypełniony Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  • Wypełniony Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  8.11.2022 r. do godz. 10:00

24.10.2022 - 13:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.5.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

  Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Ofertę można składać na jedną lub dwie części zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (Załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  15.11.2022r. godz. 10:00  22.11.2022r. godz. 10:00

19.10.2022 - 13:42

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/25/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia,

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca wypełnia arkusz ilościowo – techniczny i składa w formie elektronicznej poprzez aplikację na stronie www. Składana oferta powinna zawierać cenę brutto.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.11.2022 godz.12:00

18.10.2022 - 13:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/26/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 1200.

17.10.2022 - 14:54

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.24.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dom Łódzki w Brukseli (Lodzkie House) - siedziba Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, Square Marie Louise 2, 1000 Bruksela

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  07.11.2022 r.

Strona 2 z 2