Zapytania ofertowe - nieaktywne (1535)

04-08-2021 09:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.2.3.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  28-30.09.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *

  25.08.2021 r.

30-07-2021 12:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/3/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  30 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsca wykonania zamówienia znajdują się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  25.08.2021 r, do godz. 14:00

27-07-2021 14:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/10/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2021 r. o godz. 10:00

16-07-2021 08:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRI.0631.11.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r., z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony zał. nr 2 - formularz ofertowy

  Wypełniony zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału
  w zapytaniu ofertowym

  Wypełniony zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów niezbędnego doświadczenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -

 • Termin składania ofert *

  6 sierpnia 2021 r. godz. 23:59

  UWAGA: Wykonawca może składać pytania tylko i wyłącznie za pomocą aplikacji webowej.

15-07-2021 09:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/42/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: do 10 od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00

14-07-2021 12:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/41/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  gwarantowana dostępność usługi 20%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 12:00

14-07-2021 09:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/08/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

   Termin składania ofert upływa w dniu  3.08.2021 r. o godz. 1000.

13-07-2021 11:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/09/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 36 miesięcy od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2021 r. o godz. 10:00

12-07-2021 10:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/31/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia 13.09.2021r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 1200.

08-07-2021 12:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FMIV.3034.23.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do dnia 13 maja 2022 roku (dotyczy Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2021 rok). Do dnia 12 maja 2023 roku (dotyczy Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2022 rok).

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w OPZ

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji Załączniki Nr 1 i 2 w formie scanu wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną (podpis elektroniczny nie jest wymagany)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  30.07.2021 do godz. 10:00