Zapytania ofertowe - nieaktywne (1535)

21-05-2021 16:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: TOMASZÓW MAZOWIECKI, powiat: tomaszowski, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

21-05-2021 16:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, powiat: piotrkowski, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

21-05-2021 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: ŁOWICZ, powiat: łowicki, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

21-05-2021 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia został załączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto: BEŁCHATÓW, powiat: bełchatowski, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% lokalizacja

  15% ilość nośników reklamowych

  15% czas trwania reklamy (długość kampanii)

  10% dodatkowe nośniki reklamy

 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

20-05-2021 14:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASIII/02/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia wskazany będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej bądź telefonicznej nie później jednak niż na 2 dni przed zaistnieniem potrzeby zapewnienia tłumaczenia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8,  90-051 Łódź.

  Dojazd Wykonawcy do siedziby Zamawiającego następuje na koszt Wykonawcy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 10.06.2021 r., o godz. 12:00

20-05-2021 12:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  11.06.2021 do godz. 10:00

20-05-2021 09:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8060.39.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  11 lipca – 22 sierpnia 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  -

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -

 • Termin składania ofert *

  do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 10.00

01-06-2021 11:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV433.3.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 listopada 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  województwo łódzkie lub formuła online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie eksperta/doradcy - 40%

 • Termin składania ofert *

  21 czerwca 2021 r.

05-05-2021 13:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2614.6.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  26.05.2021 r., godz. 12.00

29-04-2021 10:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/16/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  gwarantowana dostępność usług 20%

  do 93,0% - 0 pkt

  do 95,0% - 10 pkt

  do 100% - 20 pkt

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2021 r. o godz. 12:00