Skład Zarządu


Grzegorz Schreiber -  Marszałek Województwa Łódzkiego
Podległe departamenty:
- Kancelaria Marszałka
- Departament Promocji
- Departament Kontroli i Skarg
- Departament Polityki Regionalnej
- Departament Prawno-Organizacyjny
- Departament Infrastruktury
- Biuro Audytu Wewnętrznego
- Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
- Jednostki podległe Departamentowi Polityki Regionalnej i Infrastruktury

 

Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
Podległe departamenty:
- Departament Geodezji i Kartografii
- Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Jednostki podległe Departamentom Geodezji i Kartografii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zbigniew Ziemba - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Podległe departamenty:
- Departament Polityki Zdrowotnej
- Departament Sportu i Turystyki
- Departament Kultury i Edukacji
- Jednostki podległe Departamentom Polityki Zdrowotnej, Kultury i Edukacji.

 

Grzegorz Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Podległe departamenty:
- Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
- Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 

Robert Baryła - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
Podległe departamenty:
- Departament Cyfryzacji
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
- Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
- Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 12:38
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 16.05.2019 - 14:11

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji