Informacja dotyczy bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego na okres 9 grudnia 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego
oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L z 3.12.2007
r.), w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13, ze zm.).

Pobierz załącznik:

Czytany 1405 razy
Osoba publikująca :  Paweł Długołęcki
Data publikacji:  25.02.2015 - 11:33
Osoba modyfikująca: Paweł Długołęcki
Ostatnio zmieniany: 25.02.2015 - 11:35